absolwenci w ocenie pracodawcow

Badanie preferencji pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni wyższych zostało zrealizowane po raz kolejny przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Pomiaru dokonano w dniach od 28 kwietnia do 22 maja 2016 roku.

W tegorocznej edycji zastosowano takie same jak poprzednio metody badawcze oraz ten sam dobór próby. Zastosowano triangulację dwóch metod badawczych: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiet on-line (Computer Assisted Web Interviews, CAWI). Dzięki wykorzystaniu zalet obydwu technik badawczych usprawniony został przebieg realizacji badania, podwyższono standaryzację poprzez redukcję tzw. „efektu ankieterskiego” oraz zminimalizowano prawdopodobieństwo wystąpienia błędów wynikających z niepełnej percepcji respondenta (poprzez zaangażowanie nie tylko zmysłu słuchu, ale także wzroku.

Pomiaru dokonano na reprezentatywnej próbie N=1800 przedsiębiorstw zatrudniających na podstawie umowy o pracę powyżej 20 pracowników. Został wykorzystany losowo-warstwowy dobór jednostek analizy. Podstawowym kryterium była wielkość zatrudnienia (w podziale na średnie, duże i wielkie przedsiębiorstwa) proporcjonalnie do ogólnej liczby pracujących zatrudnionych w wymienionych grupach podmiotów. Kolejnymi kryteriami selekcyjnymi były województwo i sektor działalności: produkcja, handel, usługi i administracja.

Sposób liczenia rankingów kierunków studiów, wojewódzkich oraz ogólnopolskiego pozostał identyczny jak w poprzednim roku.

Jedyną istotną zmianą jakiej dokonano, było zwiększenie liczby kierunków studiów z 43 do 49 (lista ubiegłorocznych kierunków została uzupełniona o finanse i rachunkowość, kierunki artystyczne, pozostałe kierunki techniczne, przyrodnicze, społeczne oraz humanistyczne). Rozszerzenie liczby kierunków studiów nie spowodowało większych zmian w rankingach wojewódzkich oraz poszczególnych grup kierunków pokrywających się z poprzednim pomiarem (dla każdego rankingu pozostały bez zmian składy uczelni zajmujące pierwsze pięć miejsc).

W pierwszej dziesiątce rankingu ogólnopolskiego uczelni cieszących się największym prestiżem pracodawców zaszły jednak liczne zmiany. Politechnika Warszawska straciła pierwsze miejsce (spadek na drugie) na korzyść Uniwersytetu Warszawskiego (awans z 3). Trzecie i czwarte miejsce zajęły Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (poprzednio zajmowane przez nie miejsca to odpowiednio 5 i 6). Miejsca od siódmego do dziesiątego zajęły uniwersytety, które w poprzedniej edycji zajmowały miejsca w drugiej dziesiątce najlepszych uczelni. Poza pierwszą dziesiątką znalazły się w tym roku Szkoła Główna Handlowa (spadek na 13 miejsce), Warszawski Uniwersytet Medyczny (z 7 na 14 miejsce) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (z 9 na 22 miejsce).

Niemalże w każdym z rankingów wojewódzkich wyższe miejsca niż poprzednio uzyskały państwowe wyższe szkoły zawodowe. Najwyższy awans zanotowała w zachodniopomorskim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (skok z 25 na 15 miejsce), w dolnośląskim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (z 13 na 6 miejsce) oraz w łódzkim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach (z 14 na 8 miejsce). W rankingu ogólnopolskim najwyższe miejsce z tego typu uczelni uzyskały: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (91 miejsce), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (93 miejsce) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (100 miejsce).

Kierunkami studiów, po których badani pracodawcy najczęściej zatrudniają absolwentów do 34 roku są: ekonomia, administracja, zarządzanie, inżynieria produkcji oraz kierunki IT, zaś najwyższy odsetek absolwentów do 34 roku życia zatrudniony jest w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz wielkopolskim.

prof. dr hab. Jan Garlicki

dyrektor generalny
Centrum Badań
Marketingowych INDICATOR

indicator logo

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna