prestiz

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali?

– to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2015 r. Otrzymaliśmy 580 odpo-wiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie wyborów.

Biochemia

Dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

Moje typy:

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to w moim przekonaniu uczelnie o największym prestiżu, z olbrzymimi tradycjami i osiągnięciami naukowymi. Obie uczelnie posiadają profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną realizującą programy szkoleniowe i badawcze na najwyższym poziomie. Wyniki prac badawczych z dziedziny nauk biologicznych publikowane są w najlepszych czasopismach naukowych na świecie.

Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to uczelnie tylko nieznacznie ustępujące miejsca dwóm pierwszym jednostkom naukowym. Interdyscyplinarne i innowacyjne kierunki studiów, dostęp do nowoczesnych laboratoriów, znakomita kadra naukowa realizująca bardzo ciekawe projekty badawcze wpływają na uznanie i wysoką renomę tych uczelni.

Politechnika Gdańska to uczelnia o bardzo dużym potencjale, szybko rozwijająca się, posiadająca bardzo zróżnicowaną i ciekawą ofertę tematyczną dotyczącą biotechnologii i inżynierii biomedycznej. Z roku na rok coraz wyższy poziom naukowy i znakomite przygotowanie praktyczne do wykonywanego zawodu są doceniane przez studentów i pracodawców.

Na koniec pragnę dodać, że moim dzieciom i znajomym poleciłabym też studia biologiczne i biotechnologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadamy świetną kadrę naukową i znakomite zaplecze naukowo-badawcze. Proponujemy typowe studia z zakresu nauk przyrodniczych, jak też kształcenie w zakresie biologii molekularnej, nauk medycznych, nauk o zdrowiu i biotechnologii. To oferta, która dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i zainteresowań studentów.

Psychologia

Dr hab. Emilia Sitek, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa oraz Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Moje typy: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS) Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się uczelnią oferującą studia psychologiczne w Polsce. Niedawno uzyskany przez SWPS status Uniwersytetu oraz kolejnych uprawnień habilitacyjnych jest potwierdzeniem powszechnego uznania jakości kształcenia i badań naukowych prowadzonych na tej uczelni. Głównym atutem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego jest bardzo ciekawa i niezwykle zróżnicowana oferta dydaktyczna.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) wyróżnia przede wszystkim wysoki poziom badań naukowych, przy czym na szczególną uwagę zasługuje Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które prowadzi badania m.in. nad relacjami międzygrupowymi, destruktywną rolą stereotypów w życiu społecznym, ale również procesami pojednania.

Za wyborem Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście studiów psychologicznych przemawia nie tylko wielowiekowa tradycja akademicka i urok samego miasta, ale również pozycja Krakowa jako wiodącego ośrodka psychoterapeutycznego, w którym szkolą się osoby z całego kraju. Na szczególną uwagę zasługują możliwości kompleksowego kształcenia w zakresie terapii rodzin pod okiem pionierów tej formy terapii w Polsce.

Wreszcie, zarekomendowałam właśnie SWPS, UW i UJ z racji wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych i jakości kształcenia w zakresie neuropsychologii, która jest dla mnie najbliższą dziedziną psychologii. W ramach studiów na UJ oraz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, w Warszawie, można zgłębiać tajniki neuropsychologii eksperymentalnej pod okiem wybitnych specjalistów klasy światowej. UW wyróżnia się natomiast długim doświadczeniem w prowadzeniu ścieżki specjalizacyjnej z neuropsychologii klinicznej podczas studiów, a tym samym lepiej niż inne uczelnie przygotowuje studentów do pracy klinicznej z pacjentami z zaburzeniami poznawczymi.

Nie bez znaczenia dla mojej opinii jest oczywiście fakt, iż bardzo cenię sobie współpracę z pracownikami oraz absolwentami rekomendowanych uczelni oraz że sama marzyłam o studiach na UJ.

Nauki o zarządzaniu

Dr hab. Piotr Buła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Moje typy: Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Gdański

Wybór najlepszej uczelni nie jest łatwy. Wiele z nich posiada bogate doświadczenie w różnych obszarach działalności i jest zarazem liderem w tych kategoriach. Mojego wyboru dokonałem na postawie wielu kryteriów. Do podstawowych zaliczyłem podział uczelni na publiczne i niepubliczne oraz lokalizację.

Spośród szkół niepublicznych zlokalizowanych w Warszawie wskazałem dwie: Akademię Leona Koźmińskiego oraz Uczelnię Łazarskiego. Akademia Leona Koźmińskiego w mojej ocenie wyróżnia się bardzo zrównoważoną strategią rozwoju w obszarach nauki, dydaktyki, jak i relacji z otoczeniem biznesowym. Posiada jako jedyna w Polsce trzy wiodące akredytacje międzynarodowe. Uczelnia Łazarskiego w podobny sposób realizuje działalność naukową i dydaktyczną na bardzo wysokim poziomie. W ofercie dydaktycznej są kierunki studiów dostosowane do otoczenia i potrzeb praktyki gospodarczej, gdzie młodzi ludzie znajdą bardzo dobre przygotowanie do zawodu.

Pozostała ocena dotyczyła uniwersytetów publicznych zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce. Uniwersytet Gdański jest jedną z najstarszych uczelni publicznych posiadających bardzo mocno rozwinięte relacje z biznesem oraz wielu wybitnych absolwentów. Instytut Organizacji i Zarządzania UG prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę na poziomie międzynarodowym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Wydziałem Zarządzania dostosowuje corocznie swoją ofertę dydaktyczną oraz w bardzo prężny sposób aktywizuje kadrę naukowo-dydaktyczną do prowadzenia zajęć w sposób naukowo-praktyczny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jako jedna z wielu uczelni technicznych oferuje bardzo bogatą ofertę dydaktyczną, a wraz z nią bazę laboratoriów na najwyższym światowym poziomie. Realizuje wiele projektów badawczych dla biznesu, a jej absolwenci zarządzają największymi przedsiębiorstwami w Polsce.

W każdej z tych uczelni młody człowiek znajdzie ciekawe zajęcia i gwarancję zatrudnienia w przyszłości. Oczywiście nie mogę zapomnieć o swojej Alma Mater – Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którego nie mogłem wskazać z uwagi na zasady przyjęte w ocenie. Zatem młodzi i przyszli studenci dokonajcie jak najlepszego wyboru.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna