politechnika wroclawska

to dziś jedna z najlepszych uczelni w Polsce, a jeśli chodzi o nauki ścisłe i techniczne – uczelnia zapewniająca kształcenie na najwyższym poziomie.

Wybierając studia na Politechnice Wrocławskiej młodzi ludzie dostają możliwość nie tylko zdobywania wiedzy i umiejętności, lecz także rozwijania swoich pasji: naukowych, sportowych, artystycznych i kulturalnych.

Kształcenie na Politechnice Wrocławskiej wymaga pracy, ale studia warte wysiłku dają fantastyczne efekty: otwierają drogę do pracy zawodowej we własnym zawodzie lub do kariery naukowej i działalności badawczej. Dyplom Politechniki liczy się wysoko u pracodawców, jej absolwenci są również dobrze wynagradzani za swoją pracę – uczelnia we wszelkiego rodzaju zestawieniach plasuje się zawsze w pierwszej piątce.

Ale zanim absolwent opuści mury swojej Alma Mater i wejdzie w dorosłe życie, może skorzystać z kilkuset różnych możliwości, propozycji i szans rozwoju, jakie oferuje mu Politechnika Wrocławska. Obecnie na uczelni działają 164 koła naukowe, 30 organizacji studenckich i 23 agendy kultury.

Na Politechnice Wrocławskiej wszystkie sprawy dotyczące studentów są uzgadniane, negocjowane i konsultowane z samymi studentami, którzy współtworzą dokumenty dotyczące funduszu pomocy materialnej, uczestniczą również w pracach nad zmianami regulaminu studiów, obowiązuje tu transparentny sposób rozdziału środków na działalność kulturalną, naukową i społeczną studentów. Systematycznie przeprowadzane są konkursy na projekty. Taki system pozwala na finansowanie aktywnych studentów, którzy z sukcesami uczestniczą w międzynarodowych oraz krajowych konkursach i realizują innowacyjne przedsięwzięcia.

paulina pikosz

Paulina Pikosz z KNSCh "Allin", absolwentka Wydziału Chemicznego PWr

Politechnika Wrocławska nagradza również indywidualnie najaktywniejszych studentów. Od 2008 roku do dzisiaj przyznano ponad 900 stypendiów z funduszu własnego oraz niemal 150 nagród i wyróżnień rektora.

Najlepsi maturzyści od razu na pierwszym roku mogą liczyć na wsparcie tutora, stypendium i gwarantowane miejsce w akademiku – w ramach programu „Wybitnie uzdolnieni”. Dla tych studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ze szkoły średniej w zakresie matematyki czy fizyki, by potem nie mieć kłopotów na kolokwiach i egzaminach wydziały oferują pomoc w postaci zajęć dodatkowych – w ramach programu „Równaj do najlepszych”.

W ostatnich latach Politechnika Wrocławska włożyła wiele wysiłku w poprawę infrastruktury, z której korzystają studenci. Wśród największych inwestycji należy wymienić budowę Strefy Kultury Studenckiej wraz z uruchomieniem tam stołówki i kawiarni oraz remonty w domach studenckich.

paulina swistun

Paulina Świstuń z Koła Naukowego MOS (m.in. Projekt P.I.W.O), studentka Wydziału Elektroniki PWr

W ostatnich latach znacznie wzrosła na uczelni liczba studentów z niepełnosprawnością. Z 310 pod koniec 2008 r. do 491 w obecnym roku akademickim. Taki wzrost jest rezultatem wielu zabiegów Politechniki Wrocławskiej, by kandydaci z większymi potrzebami znajdowali na uczelni pomoc i warunki do nauki – od utworzenia pracowni tyfloinformatycznej, czy likwidowania barier architektonicznych, aż po system wparcia materialnego.

W najbliższych latach – według różnych szacunków – tylko w Polsce zabraknie około 50 tysięcy inżynierów. Świat się cyfryzuje, coraz więcej dziedzin, z nowoczesną medycyną na czele, nie może obyć się bez wiedzy technicznej i inżynierskiej, co pokazuje jak ogromne zapotrzebowanie jest na absolwentów uczelni technicznych.

Najważniejsze jednak, żeby kształcić inżynierów na dobrych technicznych uczelniach. Młodzi ludzie, wybierający studia muszą mieć wiedzę, świadomość i pewność, że będą studiować na uczelni, na politechnice, która dysponuje odpowiednim zasobem – nie tylko w zakresie podstawowej dydaktyki.

lukasz lesniak

Łukasz Leśniak z zespołem z Projektu Scorpio, absolwent Wydziału Mechanicznego PWr

Nie da się kształcić wysokiej klasy specjalistów bez dostępu do najnowszych technologii, bez możliwości dotknięcia tych technologii, ale też bez dostępu do literatury i publikacji na ten temat. Na Politechnice Wrocławskiej są takie zespoły badawcze, które od lat włączają w swoje projekty studentów, są też studenci, którzy odbierając dyplom mają już na swoim koncie zrealizowanie projekty badawcze i publikacje w liczących się czasopismach.

Wybierając studia na Politechnice Wrocławskiej, młodzież liczy nie tylko na zdobycie solidnej wiedzy i umiejętności, ale także chce mieć perspektywę zatrudnienia zgodnie z wykształceniem. Z danych Biura Karier PWr wynika, że ponad 70 procent absolwentów uczelni pracuje już w trzy miesiące po uzyskaniu dyplomu. Kolejnych 20 procent szuka pracy nie dłużej niż rok.

Powodów, by być studentem i absolwentem Politechniki Wrocławskiej jest naprawdę wiele. Najlepiej przekonać się o tym samemu.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna