Finał XVII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016, który odbył się 8 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, zgromadził prawie 200 liderów polskiego środowiska akademickiego. Najlepszym uczelniom i wydziałom gratulowała dr hab. Teresa Czerwińska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Kapituła i przedstawiciele centralnych instytucji szkolnictwa wyższego. Portal www.ranking.perspektywy.pl zanotował w tym dniu pół miliona odsłon!

- Dzięki wieloletniej pracy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Ranking Szkół Wyższych zyskał wysoką renomę. Jest to jeden z najbardziej kompetentnych rankingów, a przy tym jest żywy - modyfikuje kryteria, usprawnia je, nadąża za zmianami – powiedziała w swoim przemówieniu minister Teresa Czerwińska. - Ranking służy młodym ludziom, kiedy podejmują decyzję o wyborze uczelni. To także narzędzie, dzięki któremu uczelnie porównują się między sobą. Może też pomóc w zaistnieniu polskich uczelni w rankingach światowych.

Prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Rankingu powiedział w swoim wystąpieniu: - Jaka jest idealna uczelnia i co nam brakuje, aby taki status osiągnąć? Tak, która ma świetnych akademickich nauczycieli? Taka, która cieszy się prestiżem? Ma kontakty międzynarodowe? Jest innowacyjna? To są cechy, które oczekujemy od uczelni –- Ranking Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, które uczelnie są dalekie od ideału i mają sporo do zrobienia, a które są mu bliższe. Ranking jest dynamiczny i musi się zmieniać, bo świat się zmienia.

Podczas ceremonii nagrodzono najlepsze uczelnie publiczne, niepubliczne magisterskie i PWSZ oraz najlepsze wydziały kształcące w 47 kierunkach studiów.

W XVII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 zwyciężył Uniwersytet Warszawski, na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy najlepsze polskie politechniki: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W grupie uczelni niepublicznych ponownie sukces Akademii Leona Koźmińskiego, która i w tym roku obroniła tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. Tuż za nią SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, na trzecim - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych pierwsze miejsce zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

- Nasz Ranking to nie tylko narzędzie, które, mądrze wykorzystane, może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego, panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

Po raz kolejny ogłoszony został Ranking Kierunków Studiów, obejmujący aż 47 głównych kierunków lub grup kierunków studiów To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Podczas ceremonii dziekani najlepszych wydziałów odebrali dyplomy za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu odpowiednich kierunków studiów.

Kapituła przyznała w tym roku Nagrodę Awans 2016 za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni. Nagroda została przyznana w dwóch kategoriach:

- w grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Śląski w Katowicach, który awansował o 4 miejsc (z 17. na 13. miejsce),

- w grupie niepublicznych uczelni magisterskich nagrodę otrzymała Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, która awansowała z 12. miejsca na 9.

Jak co roku, przyznano także nagrody dodatkowe. Liderem publikacji jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Lider umiędzynarodowienia to tradycyjnie Akademia Leona Koźmińskiego.

Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym i Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej ma Uniwersytet Jagielloński.

Nagroda za najwyższą efektywność naukową i najwyższy prestiż wśród pracodawców przypadła Uniwersytetowi Warszawskiemu, a Liderem innowacyjności jest Politechnika Lubelska.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Przejdź do pełnej tabeli Rankingu

Fot. Krzysztof Wojciewski

{gallery}rsw2016-final{/gallery}

Zjęcia z finału Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016 - do pobrania .rar

Prosimy o sygnowanie publikowanych zdjęć: fot. Perspektywy/K.Wojciewski

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna