kapitula rankingu 2016

  • prof. dr hab. Michał Kleiber – b. prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu
  • prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły
  • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor NCBiR, b. rektor-komendant WAT
  • prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, b. przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH
  • prof. dr hab. Franciszek Ziejka – b. rektor UJ
  • prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie  dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP
  • Włodzimierz Kiciński – Kurator Banku BPS S.A., b. prezes Nordea Bank Polska
  • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna