dbaja nie tylko o dydaktyke

Uniwersytet Jagielloński (UJ) to uczelnia, która co rok staje na podium w naszym rankingu. I oczywiście decyduje o tym potencjał naukowy, badawczy i dydaktyczny najstarszej polskiej szkoły wyższej. Ale przecież o jakości studiowania stanowią również sprawy bardziej przyziemne. Te monitoruje prowadzony na UJ od roku akademickiego 2009/2010 Barometr Satysfakcji Studenckiej. Badanie realizowane jest w miesiącach kwiecień – maj.

– Barometr Satysfakcji Studenckiej narodził się z potrzeby uzyskania wiedzy o tym, co się dzieje na uczelni poza salą zajęciową – mówi Piotr Ciesielski, zastępca kierownika Sekcji Analiz Jakości Kształcenia UJ. I dalej tłumaczy, że skoro uniwersytet nie tylko zapewnia bogatą ofertę dydaktyczną, ale też stwarza przestrzeń organizującą kilka lat życia młodych ludzi, to konieczne według władz uczelni stało się sprawdzenie, jak studenci oceniają różne aspekty funkcjonowania uniwersytetu. Innymi słowy: czy są ze studiów na UJ zadowoleni.

Na czym polega badanie? Kwestionariusz złożony jest z kilkunastu bloków pytań, a ocenie poddaje się szereg czynników, które mogą wpływać na subiektywnie

odczuwane zadowolenie ze studiowania na UJ. To zarówno sprawy w oczywisty sposób ważne, jak choćby treści tworzące całość programu studiów, jak i pozornie banalne, np. dostęp do punktów gastronomicznych pomiędzy zajęciami, a pytania dotyczą zarazem spraw ogólnouniwersyteckich, jak i specyficznych dla danej jednostki czy programu studiów.

– Pytania z grupy ogólnouniwersyteckiej odnoszą się m.in. do obowiązujących na uczelni procedur administracyjnych, udzielania pomocy materialnej czy jakości życia w domach studenckich. Ale interesuje nas również postrzeganie przez studentów systemów informatycznych, stron internetowych czy mediów społecznościowych. W pytaniach dotyczących programu i jednostki zwracamy uwagę np. na komfort przebywania w budynkach dydaktycznych, wyposażenie sal zajęciowych, usługę dydaktyczną oferowaną w ramach programu studiów i możliwość poszerzania zakresu oferty dydaktycznej – opowiada P. Ciesielski. Na pograniczu tych dwóch grup znajdują się pytania dotyczące poczucia bezpieczeństwa studentów, opracowane przez Pełnomocnika Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów.

Zwrotność ankiet wynosi powyżej 10%, co w skali uniwersytetu oznacza, że swoje zdanie na temat satysfakcji ze studiowania na UJ wyraża corocznie kilka tysięcy młodych ludzi. Wśród nich przeważają osoby kształcących się stacjonarnie na I i II stopniu studiów lub na jednolitych studiach magisterskich (w badaniu mogą brać udział studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UJ).

Zgromadzone wyniki dostarczają informacji, które są wykorzystywane przez osoby zarządzające poszczególnymi zakresami funkcjonowania uczelni. Poza tym co roku weryfikowany jest sam kwestionariusz – np. w tym roku dodano pytania zaproponowane przez Samorząd Studentów UJ.

MT

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna