Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelni'15'14'13'12WSKPrestiż
25%
Siła nauk.
35%
Innowa- cyjność
5%
Warunki kształ- cenia
20%
Umiędzy- narodo- wienie
15%
61-70Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa-----3.8015.286.4841.950
61-70Uczelnia Jana Wyżykowskiego (d.DWSPiT)3851-6072--5.2614.63049.133.93
61-70Uczelnia Jańskiego w Łomży-----1.2913.362.3062.923.95
61-70Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie61-7071-80---2.0811.750.1244.981.35
61-70Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu61-70-8492-4.9114.665.6217.774.83
61-70Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi-----3.5718.221.8538.191.27
61-70Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie)61-70----0.899.02014.031.33
61-70Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie-----1.839.333.0111.700.36
61-70Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku51-6061-704534-4.2615.62048.8715.70
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna