25lecie uczelni niepublicznych

W roku 2016 przypada 25-lecie funkcjonowania uczelni niepublicznych w Trzeciej Rzeczypospolitej, gdyż pierwsza uczelnia niepaństwowa powstała na początku transformacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w roku 1991. Oczywiście wiele uczelni prywatnych istniało w Polsce zarówno przed I jak i II wojną światową. W okresie tym uczelnie niepubliczne odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju edukacji w Polsce na poziomie wyższym.

W szczytowym okresie rozwoju szkolnictwa wyższego co trzeci student kształcił się w uczelni niepublicznej. Uczelnie te powstawały bardzo często poza tradycyjnymi ośrodkami akademickimi, co przybliżyło miejsce studiowania do miejsca zamieszkania studentów. Był to ważny czynnik podjęcia wyższych studiów, także przez osoby z mniejszych miast, jak również ze środowisk wiejskich. Rozwój poszczególnych uczelni był zależny od wielu czynników, m.in. takich jak system zarządzania uczelnią, jej lokalizacja, wsparcie samorządów lokalnych, lokalna i regionalna konkurencja. Jednak wszystkie uczelnie niepubliczne były zmuszone do konkurencji z silnym partnerem państwowym. Uczelnie państwowe w okresie transformacji zwiększyły prawie pięciokrotnie liczbę miejsc, co przy odczuwalnym niżu demograficznym i wyjazdach zagranicznych młodzieży musiało stworzyć wiele trudności uczelniom niepublicznym. Pomimo to jedna z uczelni spełniła kryteria, aby stać się uniwersytetem, a kilkanaście uczelni uzyskało uprawnienia do nadawania stopni naukowych i zyskało miano uczelni akademickich.

25-lecie funkcjonowania uczelni niepaństwowych stanie się przyczynkiem do refleksji nad przyszłością oraz stworzeniem warunków do funkcjonowania i rozwoju uczelni niepublicznych, które w następnych latach mogą ponownie stać się ważnym filarem edukacji na poziomie wyższym w naszym kraju.

Przewiduje się, że na obchody 25-lecia złoży się Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się na początku października w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz wydanie albumu okolicznościowego.

Honorowy Komitet Organizacyjny Honorowy Komitet Obchodów 25-lecia Uczelni Niepublicznych:

Prof. nadz. dr hab. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący KRAUN – członek Komitetu; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, wiceprzewodniczący KRUN w latach 2000-2005 – Członek Komitetu; prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, przewodniczący KRZaSP w latach 2005-2008, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konferencji Lewiatan – przewodniczący Komitetu; dr Krzysztof Pawłowski, założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, przewodniczący KRUN w latach 1997-1999 – członek Komitetu; prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan w Warszawie – członek Komitetu; prof. nadzw. dr hab. Józef Szabłowski, rektor Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku, były rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przewodniczący KRUN w latach 2000-2005 – członek Komitetu; prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, przewodniczący KRZaSP – członek Komitetu.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna