Uwzględnione kierunki: mechanika i budowa maszyn

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
10095.261001007539.4951.3510010076.869541.92
2Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
9110097.2910010036.4549.1210041.0473.39952.85
3Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
79.582.7065.721006041.6431.6010044.6287.49905.64
4Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
77.510097.2966.675029.4348.37041.0473.39951.07
5Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
76.910097.2966.672012.1071.18041.0473.39950
6Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
76.310097.2966.675011.7740.74041.0473.39951.92
7Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
74.839.8169.531007560.1677.1910040.4081.531006.63
8Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny
72.739.8169.531008528.0161.1910040.4081.531004.57
9Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
68.982.7065.7266.673542.7939.91044.6287.49907.28
10Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
60.744.7941.011005010053.70035.0381.41804.29
11Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
60.344.7941.011007541.4033.31035.0381.418027.82
12Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
5317.5435.411007528.4279.13040.3267.67709.78
13Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
51.27.3513.651004548.6737.24031.8292.0265100
14Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
48.84.9834.6566.677536.27100041.8182.05651.82
15Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Mechaniczny
48.412.3218.621005029.2246.50067.19756511.73
16Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
47.631.5227.7366.673513.7432.82071.8663.726515.93
17Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
45.54.2723.921003531.0458.09045.6285.52652.89
18Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
43.41.907.221006030.9137.85065.3375.626011.86
19Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
41.426.0726.1766.678023.8448.96030.2143.07554.24
20=Politechnika Koszalińska
Wydział Mechaniczny
40.38.0617.3966.673523.8065.59037.2981.454023.28
20=Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
40.38.2912.981005013.2166.97040.0448.285012.93
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
38.77.8214.8466.677050.3731.95023.4976.586019.57
23Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
37.71.4213.161004519.7446.45042.5650.845015.45
24Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny
33.903.8466.67204.8345.49028.011006011.03
25Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny
30.53.7912.921002517.3462.87012.1332.802013.19
26Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Mechaniczny
301.424.6066.6735499.24014.8552.48302.61
27Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
29.89.4813.3266.672511.7038.36022.5052.12358.90
28Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
29.20.9521.6366.673510.1253.85012.5252.48351.10
29Akademia Morska w Gdyni
Wydział Mechaniczny
25.7012.9566.6710043.13026.3350.58300
30Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Mechaniczno-Elektryczny
25.22.8412.5566.6710090.50012.9524.14157.54
31Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
22.10.246.4666.67356.9652.6407.7332.66200

Uwzględnione kierunki: mechanika i budowa maszyn

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna