Uwzględnione kierunki: InformatykaInformatyka stosowanaInformatyka w biznesieTeleinformatyka oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
1001001001008036.0228.33058.4548.9392.311.82
2Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
98.910010075282.1935.6410058.4548.9392.310
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
9889.9684.467510031.6818.7110036.6562.1610012.90
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
92.289.9684.461002861.5447.52036.6562.161002
5=Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
91.989.9684.46754814.6317.2610036.6562.161000
5=Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
91.9100100754814.3313.40058.4548.9392.316.43
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
90.289.9684.46756020.0821.71036.6562.1610039.06
8Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
89.776.0325.681004035.8741.2310010063.4984.620
9Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki
84.659.1870.05759226.9410.4010050.5553.9196.1513.44
10Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
81.689.9684.46504017.2718.63036.6562.1610011.20
11Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
73.759.1870.05754813.3325.06050.5553.9196.151.85
12Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
69.953.1839.36754032.1222.331004651.9876.920
13Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki
68.138.2022.741004048.5827.3310037.1975.7165.380
14Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
6859.1870.05504017.2811.90050.5553.9196.150
15Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
64.538.2022.741004839.0156.80037.1975.7165.385.52
16Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
62.519.4842.40758038.6723.0710030.4356.0480.770
17Politechnika Poznańska
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
62.153.1839.36752039.5124.8104651.9876.924.80
18Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny
61.919.4842.40756823.0821.1310030.4356.0480.7711.22
19Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
58.423.2230.99757626.6712.81064.8846.0161.5442.44
20Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
57.953.1839.36504013.4115.1904651.9876.926.14
21Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
525.246.93753636.6874.1010016.3479.0857.690
22Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
51.319.4842.40504821.6540.98030.4356.0480.7711.08
23Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wydział Informatyki
49.116.4849.58752827.358.13075.4130.6930.770
24Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny
48.419.4842.40502810.7122.26030.4356.0480.7720.84
25Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
47.803.7450369.2621.8310070.3970.8765.3810.81
26Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
47.611.992.57756031.7532.5410020.3161.03500
27Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii
47.411.992.57756035.56100020.3161.03500
28Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
45.75.246.93754010.5022.4510016.3479.0857.690
29Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
44.82.254.86756027.9756.77014.0292.6961.540
30Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki
42.33.756.7075209.3029.6210022.1962.58500
31Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
41.81.5017.68506029.8934.53026.9374.9769.234.47
32Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
41.33.756.70754841.4855.91022.1962.58501.92
33Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
40.23.756.395083.9216.51097.2261.8057.690
34Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
40.11.1216.55758012.3718.37029.7644.8461.549.41
35Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
39.91.5017.6875203.8125.05026.9374.9769.230
35+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-0.754.9050164.4150.3807.5058.3826.920
35+Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
-07.5550201006.400537.4815.380
35+Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
-07.55508018.230537.4815.380
35+Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
-0.374.015028168.2509.6153.1126.920
35+Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
-012.1550288.3318.59012.1252.1026.922.70
35+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
-04.0125812.3110.0100000
35+Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
-08.10501613.3317.61053.2555.3530.770
35+Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
-1.5020.052585.8011.21025.1151.4157.6933.83
35+Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
-1.5020.05506419.6416.90025.1151.4157.6910.42
35+Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
-05.8475207.6915.17031.0451.4246.1554.87
35+Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
-1.1216.55754819.5117.73029.7644.8461.544.22
35+Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
-03.46504017.6717.43020.0658.0142.31100
35+Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
-0.7510.1250289.0611.95034.9855.4742.315.04
35+Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
-09.58502017.3912.89039.2350.7738.4618.80
35+Społeczna Akademia Nauk
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
-01.4850826.674.5004.4445.2811.540
35+Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
-015.1550815.2416.7207.7517.8911.540
35+Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
-310.48754826.989.2402.7660.8119.230
35+Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
-04.99752013.563010019.8531.4823.080
35+Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
-02.34756023.7011.611005.9644.1826.920
35+Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
-35.53754032.7531.20026.4061.2034.620
35+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-03.46505611.6648.3403.1059.4623.089.92
35+Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
-1.126.6650164.3019.14016.9529.9219.230
35+Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
-02.92508022.87014.7510034.625.70
35+Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
-011.64754830.6813.971004.6444.3734.620
35+Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
-011.64752029.4141.1504.6444.3734.620
35+Uniwersytet Łódzki
Wydział Matematyki i Informatyki
-011.64502010.5619.9004.6444.3734.620
35+Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
-011.64752836.367.241004.6444.3734.620
35+Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
-06.11504017.3927.12018.5159.3942.310
35+Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
-04.365016038.36012.5991.5234.620
35+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
-03.4650166.7237.6307.2073.9334.620
35+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Sztuki
-03.46502024.8121.3407.2073.9334.620
35+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
-02.61508335.7508.0846.5223.0814.57
35+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-05.185084.4420.49015.7333.5526.920
35+Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
-2.254.86502811.2119.65014.0292.6961.544.85
35+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
-0.374.9050209.6413.25014.6340.0830.7721.88
35+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
-0.374.9050811.7614.28014.6340.0830.7715.26
35+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
-04.905087.2119.91026.9343.1930.770
35+Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Cybernetyki
-1.504.9050284.5615.62044.0547.5253.850
35+Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
-02.8875810.964.811005.635.097.690
35+Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
-3.3713754013.3322.04028.8141.9442.316.48
35+Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
-3.371350206.2714.88028.8141.9442.310

Uwzględnione kierunki: InformatykaInformatyka stosowanaInformatyka w biznesieTeleinformatyka oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna