Uwzględnione kierunki: inżynieria środowiska

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
10089.8064.8310010010061.6810069.8270.5094.4414.53
2Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
94.693.8887.3610033.3377.6041.76084.1969.3010022.24
3Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
84.710010066.6726.6720.1156.87045.1065.0194.440
4Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
84.510010066.6733.3338.0940.54045.1065.0194.442.05
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
79.451.0279.2010080.0029.5339.9410030.5970.9288.890
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
76.451.0279.2066.6793.3355.5131.1210030.5970.9288.893.67
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
70.051.0279.2066.6766.6777.6036.77030.5970.9288.8911.12
8Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
64.453.0622.3610066.6741.6523.37037.2810083.331.49
9=Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
63.232.6560.3666.6746.6758.63100061.2649.9455.560
9=Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
63.216.3323.3910046.67060.4110086.9265.8972.220
11Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
59.226.5332.5066.6766.6743.0480.25043.4959.0577.7843.17
12Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
57.416.3357.6110066.6734.9942.89034.2765.1661.119.40
13Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
56.912.2432.3466.6733.3336.3531.65076.7559.0761.11100
14Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
55.410.2037.5966.6733.3352.9253.09010065.0672.220
15Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
54.526.5332.5010060.0036.4829.54043.4959.0577.783.92
16Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
51.412.2426.9266.6766.6742.0335.3910041.3254.7272.220
17Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
47.56.1234.9210046.6751.5946.41017.1772.4050.006.34
18Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
45.828.5735.9566.6746.6743.7937.00025.8751.8350.000
19=Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska
43.212.2451.1766.6733.3312.2336.37039.5942.1055.560
19=Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
43.2070.2566.6746.6711.2123.71019.5548.9944.4424.09
21Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
41.98.1610.7510046.6714.9528.00036.2956.4361.1114.99
22Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
40.08.1618.7566.6746.6732.2839.90028.5366.5855.565.55
23Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
39.9021.5066.6746.6713.6252.36020.0787.1955.560
24Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
39.52.0417.1166.6780.0035.2534.27024.1561.4366.677.97
25Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
39.14.0835.7866.6766.6717.3041.35015.5053.8944.446.76
26Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
35.8043.0966.6733.3323.9125.63040.0137.7133.330
27Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
32.6014.3666.6713.33043.15033.2150.9344.4417.13
28Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
31.7020.4833.3333.3320.0379.39014.3856.1844.442.46
29Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
30.5010.7566.6746.6712.8144.61026.8540.5238.890
30Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
30.0026.9266.6733.3323.2531.69020.0137.3227.780

Uwzględnione kierunki: inżynieria środowiska

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna