Uwzględnione kierunki: Inżynieria produkcjiTransport w inżynierii produkcjiZarządzanie i inżynieria produkcji

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
10010077.4010070.5961.9422.2110050.5272.9677.785.64
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
92.290.2861.7310058.8210049.27055.3365.2083.3325.98
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
89.590.2861.7366.6782.3549.6827.3810055.3365.2083.331.68
4Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
86.956.9410066.6758.8217.5128.64010073.461001.92
5Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
84.756.9410066.6729.4139.3020.19010073.461000
6Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny
84.552.7863.7210010041.6743.0210034.4167.5788.894.57
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
82.390.2861.7310023.5331.5028.98055.3365.2083.330.99
8Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
74.552.7863.7266.6770.5939.0983.43034.4167.5788.894.51
9Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
72.026.3963.2710088.2461.5823.41064.3658.8972.2227.82
10Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania
67.152.7863.7266.6741.1826.4240.02034.4167.5788.890.64
11Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
60.19.7239.9210088.2442.2855.63046.1957.5772.229.78
12Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
55.78.3315.4810052.9472.4026.18023.1766.4150.00100
13Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
53.344.449.8266.6711.76035.42038.5810066.671.37
14Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
51.127.7834.5966.6794.1235.4734.42027.4844.2755.564.24
15Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
49.816.6727.3266.6770.5950.58100016.9643.0050.004.44
16Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
49.5010.8310029.4127.7850.171007.1299.0027.784.06
17Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
48.720.8333.0966.6741.1820.4423.07044.8057.1855.5615.93
18Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
48.605.2410058.8219.6547.08024.0398.8766.6712.93
19Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
47.019.4417.3566.6782.3574.9322.46021.2256.0455.5619.57
20Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
44.09.7239.9266.6711.765.4121.83046.1957.5772.220
21Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
43.2032.3866.6729.4122.5733.64071.5043.7850.003.30
22Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
39.808.4310035.2913.6333.5307.1395.2438.890
23Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
39.303.1166.6788.2429.7950.4907.9683.0538.897.84
24Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny
39.011.114.3566.6723.537.1931.98031.5677.7850.0011.03
25Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
38.505.2466.6729.4111.3330.30024.0398.8766.670
26Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
38.216.6727.3266.6729.4119.5830.51016.9643.0050.000
27Politechnika Koszalińska
Wydział Mechaniczny
37.98.337.6866.6741.1835.4046.11026.1751.0427.7823.28
28Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
33.113.8914.6566.6741.1815.0537.85022.2927.3827.781.10
29Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
30.72.786.2266.6729.4142.0159.18015.2532.2227.785.67
30Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
30.603.0710070.5963.9945.2100.7020.835.560
31Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa
30.56.9415.9310029.4142.2436.8404.4413.3311.110
32Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
30.35.568.2566.6711.767.0822.46038.0641.1838.890
33Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
29.905.9966.6729.4114.5944.93030.2135.0027.786.40
34Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
27.802.8166.6729.419.9321.69031.0838.1644.440

Uwzględnione kierunki: Inżynieria produkcjiTransport w inżynierii produkcjiZarządzanie i inżynieria produkcji

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna