Uwzględnione kierunki: Inżynieria materiałowaNanotechnologiainżynieria nanostruktur oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Materiałowej
10074.1978.1310023.8110056.88010071.391004.31
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
94.610010075.0071.4344.0056.58017.1159.2173.3312.34
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
91.910010075.0047.6243.3134.60017.1159.2173.3325.98
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
83.810010050.0047.6213.5026.63017.1159.2173.334.56
5Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
77.033.0664.5175.0010032.3732.9710016.5277.8990.0010.12
6Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny
70.740.3256.5575.0080.9518.0430.2110012.0465.3873.334.57
7Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
62.310.8931.5110057.1430.5081.21014.8710076.672.25
8Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
60.640.3256.5550.0057.1416.9358.59012.0465.3873.334.51
9Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
58.112.9012.5775.0047.6216.9510005.6773.6753.3393.54
10=Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
52.116.9442.4050.0057.1421.9070.23017.8866.9660.004.44
10=Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
52.11.6123.8875.0071.4335.3636.221004.9471.4163.339.26
12Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
51.710.0836.0275.0071.4326.6716.44013.1076.9366.6727.82
13Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Nowych Technologii i Chemii
50.017.7412.7675.0033.3331.7384.80017.5068.1366.672.29
14Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
49.813.7125.2375.0023.8121.8260.6306.3057.8366.6751.55
15Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
49.413.7125.2375.0047.6215.0879.6206.3057.8366.6714.61
16Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
46.613.7125.2375.0071.4318.3139.0706.3057.8366.679.78
17Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
45.109.6475.0042.8631.3518.3807.2665.7353.33100
18Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
44.720.9740.2050.0042.8629.4140.9803.5750.7453.3311.73
19Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
44.125.0018.3250.0033.338.7728.09020.9575.5463.331.97
20Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
44.020.9740.2050.0076.1915.3624.1703.5750.7453.334.24
21Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
42.312.9012.5775.0047.628.5133.0605.6773.6753.3312.93
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
40.011.2923.3650.0066.6732.4515.7706.3063.4746.6719.57
23Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii
39.604.6175.0023.8127.8890.0302.6467.7756.672.45
24Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
39.004.6150.0047.6234.5098.9102.6467.7756.673.80
25Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
35.61.6123.8850.0033.338.8516.2004.9471.4163.3315.93
26Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
34.31.6123.8850.0033.3312.5117.1304.9471.4163.331.41
27Politechnika Koszalińska
Wydział Technologii i Edukacji
34.1027.3475.009.52021.4109.1864.2440.000
28Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
31.404.6150.0047.6213.6038.7802.6467.7756.670
29Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
30.10.8112.6650.009.523.2661.1606.7843.0933.3323.09
30Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
28.207.0150.009.52032.6904.0475.4540.002.32
30+Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
-2.428.6850.009.52026.6605.4831.6226.677.82
30+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-3.238.5950.009.523.4829.2902.1950.5626.670

Uwzględnione kierunki: Inżynieria materiałowaNanotechnologiainżynieria nanostruktur oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna