Uwzględnione kierunki: Technologia chemicznaInżynieria chemiczna i procesowaInżynieria biochemiczna oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny
10010010010080.9510050.27036.9583.2710013.58
2Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
99.910083.8410010050.9832.9710041.4877.2388.4610.82
3Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
98.510010010023.8127.3746.6810036.9583.271002.35
4Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
84.910010066.6719.0512.2835.14036.9583.271000
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
77.851.1175.3710071.4369.3056.58041.2771.4376.9213.19
6Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemiczny
76.945.5655.0310071.4353.5847.93010064.4569.2310.69
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
70.251.1175.3710033.3348.8222.21041.2771.4376.924.57
8Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej
69.647.7838.8310042.8654.2238.39065.0263.4965.3845.78
9Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
66.422.2212.5010047.6226.70100042.1278.3765.38100
10Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
63.631.1128.6610071.4355.6936.2210023.4675.4257.699.90
11Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
62.242.2222.7410047.6223.7579.62034.9171.8369.2315.61
12Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
55.442.2222.7466.6747.6226.2749.59034.9171.8369.2321.06
13Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
49.1014.3110071.4334.4581.1709.8710053.850
14Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
48.022.2247.2666.6742.8646.3140.98042.1635.1242.3112.54
15Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Chemiczny
42.721.1122.1666.6733.3338.2432.91029.1458.6642.3117.00
16Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
42.0022.1266.6757.1434.5070.23026.5264.5053.854.74
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
38.5020.8910023.8134.6967.3907.9758.9030.770
18Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
36.14.449.0110033.3331.4928.68015.3256.1146.153.09
19Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
30.308.3566.679.525.1361.16025.3736.3430.7724.68
20Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
25.508.3566.6723.8128.6541.5607.1735.8723.086.06

Uwzględnione kierunki: Technologia chemicznaInżynieria chemiczna i procesowaInżynieria biochemiczna oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna