Uwzględnione kierunki: EnergetykaEkoenergetykaenergetyka i chemia jądrowaekologiczne Źródła EnergiiTechnologie energetyki odnawialnej

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
10078.791007510060.5931.0710010076.5895.247.01
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
88.710071.79756029.5331.6210048.2884.0780.950
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw
83.110071.79753579.9828.45048.2884.0780.9510.52
4Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
80.498.485.46757510048.8310039.6976.3290.4816.30
5Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
79.574.2474.54503571.1225.24081.1486.7110017.89
6Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny
64.398.485.46503521.6240.78039.6976.3290.4820.84
7Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
63.93.0327.121006085.4910010014.9810080.953.30
8Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
59.43.0327.121002589.6778.2110014.9810080.950
9Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
52.251.5248.18508039.6330.97014.9345.2152.3810.42
10Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
48.836.3627.18502529.2413.51012.6972.0457.1484.58
11Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
48.512.1229.99757547.2450.0509.7475.7361.9024.04
12Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
46.312.1229.997510024.9533.6409.7475.7361.909.41
13Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
45.636.3627.18503522.8420.76012.6972.0457.1439.15
14Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
44.351.5248.18251011.7020.53014.9345.2152.3833.83
15Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
4415.1517.26756051.3823.9407.5880.8857.1429.14
16Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
43.836.3627.18503532.4120.28012.6972.0457.1415.63
17Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
42.56.0634.52507560.3063.25015.5855.7861.904.47
18Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
41.709.06755021.9642.36018.6096.7652.3831.76
19Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
41.1015.48505035.6531.920777.0947.62100
20Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
40.86.0634.52503558.6379.17015.5855.7861.900
21Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
39.6025.50505027.0627.83028.8390.6766.676.14
22Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
38.515.1517.26506035.2527.1307.5880.8857.148.94
23Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
38.215.1517.26503533.6338.4207.5880.8857.1412.97
24Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
35.9015.48753551.5936.740777.0947.627.11
25Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Elektroniki
35.29.0911.77505018.3438.26025.7571.6347.620
26Politechnika Koszalińska
Wydział Mechaniczny
30.5010.91503539.5641.4909.6945.4119.0557.22
27Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
29.9013.59507050.5361.6702.6841.9533.330
28Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
28.8020.83502525.2230.2709.8168.9619.058.11
29Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
28.508.99503511.5733.30010.0279.8333.330
29=Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
28.56.0611.77502535.0923.61022.4142.5133.3318.80
30Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
26.99.0922.72503518.2821.88011.4734.4723.815.04
30+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
-016.34501023.7426.1509.4433.7123.8115.26

Uwzględnione kierunki: EnergetykaEkoenergetykaenergetyka i chemia jądrowaekologiczne Źródła EnergiiTechnologie energetyki odnawialnej

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna