Uwzględnione kierunki: elektrotechnika

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1=Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
10082.191001004841.3253.48010078.231006.43
1=Politechnika Wrocławska
Wydział Elektryczny
10010086.961002010065.77079.8076.8983.337.78
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
94.350.6868.4310010091.3774.7010046.9196.1387.5012.90
4Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny
69.941.1051.2666.672830.9188.87059.9582.5970.8320.84
5Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
59.635.1631.5766.672846.3444.19056.5288.1362.5015.63
6Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
59.351.1433.6166.674038.6960.63026.4972.4262.506.14
7Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
55.825.5722.621008035.6773.31018.4961.2658.339.41
8Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
53.25.487.1066.673626.7187.1410021.2510058.3310.81
9Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
50.51.8320.491002010.99100048.8870.7954.170
10Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
49.213.7011.3566.672848.0883.72030.409054.1712.97
11Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
48.55.4812.1966.674050.9769.56013.7063.0945.83100
12Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
482115.121002022.1960.55018.6244.7041.6754.87
13Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
45.61.8311.711004038.4687.98023.6363.0445.836.48
14Akademia Morska w Gdyni
Wydział Elektryczny
40.8011.7166.672848.0876.92017.9384.9641.675.40
15Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
39.110.0528.9633.33816.7244.73043.7056.2941.6733.83
15+Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
-019.2566.672826.1447.6901654.5037.505.04
15+Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
-016.7666.672050.1751.45016.2140.5929.1718.80
15+Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
-04.9766.672876.9271.4804.3926.9812.5021.61
15+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
-010.9166.67833.9456.9909.6953.5429.1715.26

Uwzględnione kierunki: elektrotechnika

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna