Uwzględnione kierunki: Elektronika i telekomunikacjaElektronikaTelekomunikacja oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
10010010010086.9691.18100051.2278.231001.82
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
90.786.8980.587565.2250.8376.61061.7196.1387.5039.06
3Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
83.874.3253.7110021.7492.0596.3910037.1776.8983.337.86
4Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki
79.874.3253.717510068.2036.7210037.1776.8983.3313.44
5Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
66.120.7747.817586.9697.8981.4210023.6282.5970.830
6Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
65.358.4723.757582.6167.5045.22034.3088.1362.5042.44
7Politechnika Poznańska
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
61.628.9622.327521.7410087.58010072.4262.504.80
8Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny
51.620.7747.815030.4327.1278.58023.6282.5970.8320.84
9Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
46.33.284.995039.1323.4477.0510025.6410058.3310.81
10Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
4510.3822.757586.9631.3064.82022.3061.2658.339.41
11Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
44.1021.897521.749.6488.42058.9670.7954.170
12Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Elektroniki
43.513.119.405043.4823.0173.72049.9583.7662.500
13Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
41.3011.925043.4844.7361.50016.5363.0945.83100
14Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
40.37.1010.927543.4833.7577.80028.5163.0445.836.48
15Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
39.809.935030.4342.1974.02036.679054.1712.97
16Akademia Morska w Gdyni
Wydział Elektryczny
36.4015.915030.4342.1968.02021.6384.9641.675.40
17=Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
32.73.2816.435017.3933.7562.17019.7674.7429.170
17=Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
32.78.2025.365030.4322.9442.17019.3054.5037.505.04
19Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
26.61.099.45508.7029.7850.39011.6953.5429.1715.26
19=Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
26.908.975021.7444.0245.49019.5640.5929.1718.80
21Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
2506.505030.4367.5063.2005.3026.9812.5021.61

Uwzględnione kierunki: Elektronika i telekomunikacjaElektronikaTelekomunikacja oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna