Uwzględnione kierunki: budownictwo

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
10010074.9866.6735.7152.3649.8910057.2165.5284.210
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
98.334.6588.1766.6710087.7039.2510081.3187.1910015.24
3Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
93.290.8610066.6728.5731.7871.72042.2960.3184.210
4Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
91.190.8610066.6735.7148.4239.71042.2960.3184.210
5Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Budownictwa
7920.9268.7866.6735.7178.8753.34010082.561000
6Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
66.343.1415.9766.6771.4366.4144.6310035.6455.8768.420
7Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
64.547.7217.3610071.4365.8129.47023.7567.4568.426.19
8Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
64.362.7540.9866.6785.7148.3535.98017.5039.3457.895.75
9Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska
59.762.7540.9866.6735.7119.3245.87017.5039.3457.890
10Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
58.211.1115.3310064.2957.6337.25042.6576.4568.4216.27
11Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
56.83.9227.7610035.711736.97024.6384.1957.8957.60
12Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
53.82.6122.2410014.2913.2835.70036.1267.0852.6375
13Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
511.3110.3766.6785.7155.6943.22019.3389.3063.1633.10
14Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
50.2030.5066.675021.5266.04013.5710057.890
15Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
48.81.3130.5066.675017.7129.90016.1752.2936.84100
16Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
46.54.5833.2866.6728.5710031.29038.4156.6042.110
16=Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Budownictwa i Architektury
487.8418.7166.6735.7160.7130.53035.6139.9842.1176.19
17Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
43.71.9618.071005023.6135.31010.6034.1226.3262.22
18Politechnika Częstochowska
Wydział Budownictwa
43.407.5966.6714.2919.7740.62065.0663.7847.3722.33
19Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
42.71.3110.4466.6735.7149.6444.751002.7862.9736.840
20Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
41.9018.1510071.4355.2854.0906.7815.4421.0539.02
22Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
38.45.2318.1166.675020.2456.26014.2752.3926.320
23Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
37.608.9866.6771.4327.3452.1500.8365.615.2628.07
24Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Mechaniczny
37.308.3066.675010.4910003.7341.4615.7923.70
25Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
36.208.9866.6714.29054.4108.8545.0721.0571.11
25+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
-7.8411.8066.6735.7136.7339.9605.6748.4126.320
25+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
-1.3110.4466.675018.2853.0402.7862.9736.840

Uwzględnione kierunki: budownictwo

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna