Uwzględnione kierunki: automatyka i robotykamechatronika

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
10078.5774.72756078.4031.7110091.6284.6710041.92
2Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
99.378.5774.727510076.3333.4710091.6284.671005.25
3Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
98.3100100758072.3630.3410051.3758.6586.672.85
4Politechnika Warszawska
Wydział Mechatroniki
90.9100100756081.2033.29051.3758.6586.674.64
5Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
87100100754834.5223.96051.3758.6586.672.62
6Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
84.4100100504058.4129.87051.3758.6586.671.07
7Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
82.6100100504023.3725.16051.3758.6586.671.92
8Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
75.860.7166.111002087.6248.8510027.4249.37603.20
9Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki
73.760.7166.11759264.9218.6110027.4249.37605.47
10Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
71.560.7166.11754882.6619.5210027.4249.37605.64
11Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
70.630.7131.30758093.1841.2610065.0366.781000
12Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny Technologiczny
68.330.7131.30756855.6137.7910065.0366.781004.57
13Politechnika Wrocławska
Wydział Elektryczny
63.460.7166.11752083.5329.47027.4249.37603.17
14Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
56.832.8628.64754077.3939.9410033.7043.80600
15Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
56.512.865.53754861.3723.38098.7595.348011.86
16Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny
54.530.7131.30502825.8239.82065.0366.781008.48
17Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
52.332.8628.64756082.1920.57033.7043.806027.82
18Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
5122.8633.40757664.2622.92026.1457.836017.27
19Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
49.87.146.93503622.3139.0510062.5188.78604.40
20Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
4911.4328.50756056.4248.87026.5266.7766.679.78
21Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
47.111.4328.50758029.8032.85026.5266.7766.673.83
22Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
46.82.1425.21502848.8036.28010064.9653.332.67
23Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
44.81.4332.98506072.0161.76049.3254.2846.671.82
24Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
43.632.8628.64504032.3227.17033.7043.80602.50
25=Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
42.422.8633.40502827.2820.27026.1457.836015.93
25=Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
42.41.437.63753696.6223015.0846.9046.67100
27Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
41.922.8633.40502838.7119.80026.1457.83606.36
28Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
41.11.4332.9875209.1844.81049.3254.2846.670
29Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny
40.2511.83752861.6135.88021.5478.06602.89
30=Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
40511.83504042.5831.17021.5478.066040.70
30=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
40010.08754899.95100023.4638.9326.670.78
30=Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
40.14.295.39753639.1828.69078.2036.8946.6715.45
32Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
39.85.7120.80502827.0235.14031.2310033.331.97
34Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
37.72.1413.03506447.3330.24064.3335.33604.24
35Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
33.95.7111.83754026.2341.36018.4540.6033.3312.93
35+Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydział Mechaniczno-Elektryczny
-7.1412.18508055.9009.6612.306.677.54
35+Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Mechaniczny
-0.718.61752034.4238.8306.2116.396.6713.19
35+Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
-06.30502820.0833.26021.3349.1833.331.10
35+Politechnika Koszalińska
Wydział Technologii i Edukacji
-012.68758026.79053.8650.3026.670
35+Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
-1.437.63752018.5427.13015.0846.9046.6722.33
35+Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
-017.65505610019.73019.0139.6433.3319.57
35+Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
-017.65502821.8321.37019.0139.6433.332.05
35+Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
-04.55508040.9007.438.206.672.32
35+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-08.1250810.7136.6405.7931.97200
35+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
-07.35502813.8232.51012.6743.9113.330
35+Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
-5.7111.83754032.1339.43018.4540.6033.332.64

Uwzględnione kierunki: automatyka i robotykamechatronika

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna