Uwzględnione kierunki: architekturaarchitektura i urbanistykaarchitektura wnętrz oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
7%
1Politechnika Warszawska
Wydział Architektury
10095.7010010033.3378.6055.07066.0563.4186.670
2Politechnika Wrocławska
Wydział Architektury
92.510068.2410033.3395.0246.9710025.5551.7966.670
3Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Architektury
76.860.2237.3566.6713.336.1439.38010073.4110042.35
4Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
76.282.8037.4510033.3351.8560.8910015.5635.79600
5Politechnika Poznańska
Wydział Architektury
58.436.5631.8410013.3337.1026.22062.6748.5073.330
6Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
54.162.3719.4366.6733.3321.6833.27022.4055.19600
7Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
46.92.1511.3210033.338.3525.24012.9883.796057.60
8Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
45.1017.271006028.3025.44016.8968.8666.6716.27
9=Politechnika Białostocka
Wydział Architektury
43.14.3014.1466.6713.33032.83032.34100800
9=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych
43.14.308.1610010010068.80011.032526.670
11Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
40.62.159.8710013.336.5224.38011.6149.0746.6775
12Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
40.412.903.5710046.6711.5924.1206.0938.8033.3362.22
13Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
39.2022.6866.6746.678.7020.4208.9538.2226.67100
14Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
38.304.5866.6746.6710.5745.10010.8393.18600
14=Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Budownictwa i Architektury
38.7012.5566.6733.3329.8120.85018.6447.2146.6776.19
15+Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Sztuki
-02.9166.6713.3386.9610006.8013.556.670
15+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
-8.608.3766.6733.3318.0427.2905.2451.9633.330

Uwzględnione kierunki: architekturaarchitektura i urbanistykaarchitektura wnętrz oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna