Uwzględnione kierunki: socjologia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii i Socjologii
10085.4210075.0037.0422.7890.73031.0037.08100
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
96.810061.7675.0010027.1579.38014.6724.3060.00
3Uniwersytet Warszawski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
90.485.4210050.0018.528.7579.03031.0037.08100
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
74.735.9460.0475.0092.5925.9658.0510011.2031.9150.00
5SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
74.02.6055.7050.0033.3310015.4110010010080.00
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
59.918.7524.7210037.0457.8986.88027.1621.8230.00
7Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
56.524.4838.3450.0055.5638.9455.631007.7531.3250.00
8Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
51.218.7529.8775.0044.4421.2444.021005.6629.4250.00
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
48.14.1726.5475.0044.4432.7451.9503.3963.7040.00
10Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
47.46.2542.5850.0074.0739.4945.7804.6419.3640.00
11Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
44.9011.8050.0051.8553.1710002.3139.3520.00
12Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
43.111.4616.2550.0059.2616.1054.2605.9442.1640.00
13Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Humanistyczny
41.610.4220.5950.007.41075.55018.7356.5440.00
14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
41.18.3315.4450.0062.9657.4446.8303.3129.5120.00
15Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
37.9024.7275.0025.939.8987.3004.446.1310.00
16Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania
37.4022.3050.0025.9310.1361.9503.4158.5830.00
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
37.14.1711.9150.0044.4410.6599.7706.033.6510.00
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
36.1024.0250.0025.9313.7543.411003.5940.2530.00
19Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
35.220.8327.4575.007.41044.7501.5613.4910.00
20Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
35.14.1713.6250.0044.4423.6537.2703.1439.1240.00
21Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
33.90.5214.4350.0051.8518.5546.6406.6120.6730.00
22Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
31.5013.7275.0037.0412.9134.751002.103.3710.00
23Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
30.52.0825.6350.0014.81056.9203.6529.9810.00
24Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
27.64.1717.1650.0040.7411.2046.8900.8000
25Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
24.7017.1650.0014.81049.3603.1214.4510.00
25+Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-08.6825.007.4118.1018.230000
25+Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
-08.5875.007.417.5915.171000.8800

Uwzględnione kierunki: socjologia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna