Uwzględnione kierunki: Psychologia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1=Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
10010010075.0010030.7579.13030.5334.6088.89
1=Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
10010010075.0080.0018.3331.0110030.5334.6088.89
3Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
91.668.2597.6210020.0032.6053.63068.3242.9172.22
4SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Psychologii
80.169.1935.8975.0020.001007.32010050.29100
5SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
79.769.1935.8910020.0032.6713.16010050.29100
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
74.359.7244.4175.0010029.4057.8710010.0819.7933.33
7SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
74.169.1935.8950.008.00054.62010050.29100
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
59.314.6932.7010096.0028.3358.6004.8934.3633.33
9Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
46.028.4412.4750.0064.0018.2454.0907.5530.7644.44
10Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
45.921.8015.3375.0048.0037.0851.7906.8228.9133.33
11Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
45.64.7410.8550.0040.0035.2282.86011.5154.0766.67
12Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wydział Psychologii
42.504.8575.008.00038.82046.8910055.56
13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
41.93.7921.3775.0040.0037.9268.5707.4624.1322.22
14Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii
34.65.6922.6550.0028.0028.8033.8103.5952.6527.78
15Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
32.52.8430.2250.0016.00056.74016.0516.9227.78
16Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31.86.6412.0950.0016.0010.5910000.548.315.56
17Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
30.82.848.8550.0056.0021.0146.4901.2420.7811.11
18Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii
29.208.9050.0020.0032.2765.5603.6922.0616.67
19Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
28.5014.1450.0020.0017.1439.561004.4726.1911.11
20Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
27.41.909.7550.0044.0012.6946.7402.8011.0811.11
21=Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
27.02.8412.9450.0028.0036.4344.9404.424.8511.11
21=Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
27.08.5312.4750.0028.0014.9439.1304.668.5516.67
23Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
25.37.5819.7550.008.001.9725.1308.0426.3922.22
24Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
25.0025.5150.0016.00049.2000.8612.475.56
25Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
23.103.8550.008.001.4635.131002.5823.0927.78
25+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-01.7108.005.2960.960000
25+Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wydział Nauk Pedagogicznych
-06.4750.0020.0024.6048.140000
25+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
-014.9425.008.009.6531.450000

Uwzględnione kierunki: Psychologia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna