Tebala klasyfikuje jedynie wydziały posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie - prawo.

Uwzględnione kierunki: prawo oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
1%
Publi- kacje
9%
Cyt.
7%
h-index
5%
Egzamin zawodowy
10%
1=Uniwersytet Jagielloński
Wydział Prawa i Administracji
10010096.9410026.3210025.3710055.5935.8957.14100
1=Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
10057.931007578.9579.6729.4510010063.4410079.43
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
82.162.2067.657552.6373.4518.93070.4366.7457.1478.55
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
63.951.5246.515052.6359.3921.90034.9347.3757.1469.77
5Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
51.731.1024.205026.3259.3128.35031.3247.1442.8681.05
6Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
49.713.1128.317526.3238.9317.29041.6547.2257.1473.98
7Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
49.617.0731.50751008.4322.6710012.9631.5828.5733.03
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji
48.721.3414.157526.3286.2317.68036.0340.5042.8673.91
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
46.713.4124.205026.3277.0215.78074.693528.5765.15
10SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Prawa
44.60.6114.225010.5320.72100042.6410071.4325.72
11Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
42.96.1011.095052.6399.2628.99010.397028.5762.35
12Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
42.710.6731.315026.3275.5713.13020.4152.0828.5769.38
13Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
42.61.229.075026.3249.7315.89097.8238.2142.8659.95
14Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
41.110.378.097526.3297.4520.1810014.7131.5814.2973.38
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
39.55.4910.115026.3245.7619.10017.4687.1042.8664.02
16Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
37.413.1111.155026.3247.349.28035.2241.6728.5761.25
17Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
27.96.1036.525010.5395.7312.0610000031.24
18Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
26.109.075021.0596.158.22015.6518.7514.2938.81
19Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
23.87.6265010.536.5717.18013.070065.09
20Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
16.503.065010.5323.858.73000043.57

Tebala klasyfikuje jedynie wydziały posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie - prawo.

Uwzględnione kierunki: prawo oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna