Uwzględnione kierunki: stosunki międzynarodowepolitologiapolityka społeczna oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
10010010088.2428.0029.6733.0710038.2937.21100
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
82.984.7184.7488.2440.0016.1929.151008.7824.6360.00
3Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
77.784.7184.7458.8214.0020.8048.671008.7824.6360.00
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
71.376.4545.8958.8230.0038.9452.131009.8934.6350.00
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
69.798.3530.6388.2410.0032.8917.98028.4632.0350.00
6Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
67.735.5431.3010010026.6158.311001.9918.2630.00
7SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
63.111.574.5558.8218.0010014.4410010010080.00
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
49.634.307.6688.2410.0066.4028.8210031.0221.4230.00
9Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
44.89.9224.9288.2424.0021.2441.251003.2028.2050.00
10Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
41.71.2411.4388.2424.0032.7448.6803.3864.3140.00
11Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
40.91.657.6658.8228.0053.1793.7102.2240.4020.00
12Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
40.513.6423.5358.8240.0039.4942.9004.6819.1740.00
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii
39.836.3619.7658.8214.0054.9742.7105.424.4410.00
14=Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
37.07.4411.4958.8232.0016.1050.8505.8242.2240.00
14=Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
37.03.727.6058.8228.0017.0778.2201.6940.0430.00
16Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
36.910.7413.9858.8234.0057.4443.8802.6925.1920.00
17Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
36.19.9224.9258.8210.0032.0342.4903.2028.2050.00
18Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii
34.94.135.2288.2420.0045.3038.161003.4411.5420.00
19Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
34.313.228.9358.8224.0023.6534.9203.2038.6340.00
20=Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
34.20.833.8988.2420.0026.2544.921001.6622.4120.00
20=Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
34.29.9224.9258.824.00051.9503.2028.2050.00
20=Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
34.2010.2758.8222.0011.9910001.7317.3210.00
23=Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
33.107.6658.8228.006.9749.5900.9373.5910.00
23=Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
33.109.5488.2414.009.8981.8101.777.2110.00
25Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
32.52.483.2288.2424.0045.5732.4504.3718.8030.00
26Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
31.93.727.6058.8214.0013.7540.681001.6940.0430.00
27Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
31.721.907.6688.244.00041.9301.5013.8510.00
28Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
30.94.1326.7558.8214.0066.6126.641000.2200
29Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
30.84.135.2258.8214.0038.3449.961003.4411.5420.00
30Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
30.34.966.3358.8228.0018.5543.7106.4820.8930.00
30+Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-017.1529.414.0018.1017.080000
30+Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wydział Nauk Politycznych
-0.837.6004.0053.8586.640000
30+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-08.2104.004.6757.3100.4634.6310.00
30+Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
-4.9614.5958.824.00051.150000
30+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
-4.135.1158.8218.003.3467.9100.1500
30+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
-05.1158.828.001.9499.5600.8300
30+Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
-06.3858.828.0051.9212.3201.5717.3210.00
30+Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
-0.833.8988.2414.0024.0241.2501.6622.4120.00
30+Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
-4.137.6688.2420.0012.9132.571002.023.4610.00
30+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
-07.7258.824.0010.6527.4000.7643.2910.00
30+Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
-10.7413.9858.8210.0025.5613.9002.6925.1920.00
30+Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
-2.076.4458.8222.0011.2043.9400.9000
30+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
-05.1158.8214.003.5557.2700.1400
30+Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
-04.4458.824.004.2462.3902.5349.4710.00
30+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
-09.5458.8210.0036.3225.2401.777.2110.00
30+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Pedagogiki i Psychologii
-09.5458.824.009.8531.6001.777.2110.00
30+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
-010.1558.824.0005.3100.0800
30+Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
-06.9988.244.007.5914.221000.8500

Uwzględnione kierunki: stosunki międzynarodowepolitologiapolityka społeczna oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna