Uwzględnione kierunki: PedagogikaPedagogika specjalnaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
10053.8110075.0010082.3545.27014.0121.6062.50
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny
95.150.0097.9350.0018.5280.0022.25010031.46100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
90.610045.2375.0018.5294.0612.2310029.4132.4062.50
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
71.316.9548.5010088.8975.8833.5207.1519.1850.00
5Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
66.938.9838.8950.0018.5210015.4407.4510062.50
6Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
61.921.6113.8275.0044.4499.3129.6202.4394.8437.50
7Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
55.317.8047.3650.0059.2648.8530.9406.5023.8250.00
8Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
47.018.6417.0250.0025.9397.5825.7107.4334.5550.00
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Pedagogicznych
46.223.3117.5975.0018.5250.4017.80034.6014.9325.00
10Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Pedagogiki i Psychologii
45.922.8834.1150.0025.9340.0022.39013.9215.7150.00
11Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
43.822.8834.1150.007.4133.4332.36013.9215.7150.00
12Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
40.913.1438.3250.007.413.9220.101005.3830.0050.00
13Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
38.53.3927.0750.0040.7433.9926.7402.5833.8725.00
14Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych
37.86.367.4150.0025.9341.7024.751005.4637.7437.50
15Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
37.52.129.6150.0051.8556.2826.5908.0419.8637.50
16Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
36.76.789.6875.0014.819.9138.6100.5056.4512.50
17Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
35.211.0229.9150.007.415.2814.37020.2322.8550.00
18Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki i Psychologii
34.95.937.5550.0025.9377.1419.3404.3644.2912.50
19Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wydział Nauk Pedagogicznych
34.326.274.2750.0018.5265.8827.5401.734.2312.50
20Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
31.713.5620.3050.007.41014.89017.0431.2725.00
21Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
28.24.2412.8250.0025.9310.7734.8500.1216.9412.50
22Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
25.204.91018.5241.701000000
23Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
23.2012.1850.007.41031.8203.1722.5812.50
24Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
23.10.426.4175.007.4123.018.651001.4300
25Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.94.249.6150.007.4129.8719.2305.328.9112.50
26Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
22.82.5410.1850.0014.81028.1503.2812.3212.50
27Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
21.25.9314.9550.007.41031.1200.4200
28Politechnika Koszalińska
Wydział Technologii i Edukacji
20.706.3475.007.41026.9101.2800
29Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Pedagogiczny
20.1010.6150.007.41021.6005.1813.0312.50
30Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
15.5027.7007.4132.9424.680000

Uwzględnione kierunki: PedagogikaPedagogika specjalnaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna