Uwzględnione kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społecznakomunikacja wizerunkowa oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
10089.0610075.0056.0029.6733.0710083.5844.12100
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
89.710090.8375.0080.0016.1929.1510037.5120.7542.86
3Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
68.142.1929.7375.0010025.2044.2310010.4467.5557.14
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
66.946.8840.4375.0020.0032.8917.98010057.7571.43
5Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
63.840.6345.8175.0080.0042.8867.3004.8430.2542.86
6SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
58.29.3825.2050.0036.0010014.4410078.6670.5985.71
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
56.66.2526.7310040.0057.8981.42040.6536.0042.86
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
56.540.6345.8150.0080.0039.4942.9004.8430.2542.86
9SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
54.89.3825.2010020.0028.8512.37078.6670.5985.71
10Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
46.425.007.5950.0056.0017.0778.22012.1552.9428.57
11Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
46.16.2526.7375.0020.0066.4028.8210040.6536.0042.86
12Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
45.315.6328.9950.0060.0023.8460.73016.0325.7142.86
13Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Teologiczny
44.6026.5575.0020.0085.8764.33017.8545.3828.57
14Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
42.3015.2350.0036.0017.5897.2201.4588.2414.29
15Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii
40.340.6316.7650.0028.0054.9742.71017.521.6514.29
16Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
39.36.257.6450.0040.0023.0847.5105.0183.5957.14
17Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
39.0013.0375.0048.0032.7448.6807.1752.9428.57
18Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
38.91.5617.5050.0040.0032.1847.55044.7726.4742.86
19=Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
38.33.1312.1750.0064.0016.1050.85013.8233.2257.14
19=Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
38.3010.6450.0056.006.9749.5904.1010014.29
21Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
38.117.1941.2250.008.0010.5549.38012.1837.0628.57
22Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
36.910.9425.9350.0044.0011.2043.9402.6452.9414.29
23Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
36.707.6450.0044.0011.9910002.5742.3514.29
24Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
30.718.757.5950.0016.009.3594.010000
25Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny
30.34.693.9750.0028.0025.0368.3305.1130.2514.29
26Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
28.634.382.3275.008.00041.9301.9400
27Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
28.03.1332.7350.0016.0051.9212.3206.6626.4714.29
28Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Nauk Społecznych
25.410.9418.2950.008.00069.710000
29Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
23.59.3812.1150.008.005.2742.66010.796.6214.29
30Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
23.001.4750.008.00035.04015.0952.9414.29
30+Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-06.1225.008.0018.1017.080000
30+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-08.3808.004.6757.310000

Uwzględnione kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społecznakomunikacja wizerunkowa oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna