Uwzględnione kierunki: administracja

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
10010010075.0030.0064.5865.0010080.7638.34100
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Prawa i Administracji
79.561.5487.8210010.0081.0655.9810045.5025.6771.43
3Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
66.510049.2350.0020.0048.1448.33018.5230.8057.14
4Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
64.938.4635.3785.0010039.9485.861007.6517.0228.57
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
56.215.3851.3375.0020.0059.5441.77062.4649.4871.43
6Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
49.946.1530.8975.0010.0031.5638.16035.7130.1257.14
7Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
43.923.0833.2775.0038.006.8450.0210010.2619.1228.57
8Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji
41.415.3811.7950.0010.0040.3135.08010023.5342.86
9Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania
41.0013.6750.0014.0015.2185.49014.4310057.14
10Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
36.830.7710.8575.0020.0019.3947.961006.137.8414.29
11Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
35.5017.5550.0020.0080.4663.98010.4143.9228.57
12Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji
35.1019.0575.0010.0069.9039.03026.5927.3642.86
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
34.07.6959.1450.0010.0061.2628.98017.061.5214.29
14Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
33.605.6550.0024.0035.5051.4206.8274.7457.14
15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
33.1019.7750.0010.0062.4334.83055.1622.5128.57
16Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
31.109.9175.0010.0079.0044.541009.0510.0814.29
17Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
30.4016.7850.0010.0048.0862.57024.6215.4228.57
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Prawa i Administracji
28.109.3050.0010.0037.1042.15016.9450.3028.57
19Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
28.0024.8250.0010.0038.3720.47025.9335.2928.57
20=Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
25.209.3650.0018.005.021000000
20=Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
25.207.0950.004.0015.9940.3502.0778.4314.29
22Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
24.504.4350.0014.0010039.23100000
23Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
23.303.6150.004.00051.60020.2140.3414.29
24Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
22.1015.3350.004.0077.6026.61100000
25Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
21.807.4850.008.0077.9518.1407.8423.5314.29
26Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
20.503.3250.004.007.9262.82012.705.8814.29
27Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
18.405.1075.004.0011.3920.941001.4700
28Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Ekonomiczny
18.104.3250.008.0023.8956.090000
29Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
15.206.8750.004.005.3337.9106.8900
30Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
13.303.8804.007.0284.380000
30+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
-010.8025.004.0012.7943.540000
30+Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
-08.9750.004.0019.3419.260000

Uwzględnione kierunki: administracja

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna