Uwzględnione kierunki: matematykamatematyka stosowana

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
10010090.5810066.6773.8445.0810068.7977.961000
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki
80.863.6032.1810066.6710029.8810070.8190.5685.000
3Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
73.237.2410075.0046.674.5038.9710075.0054.0885.000
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
68.947.2837.7675.0010065.3535.5810045.7673.3775.000
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
58.243.1019.5775.0066.6721.6124.5410040.8876.3875.000
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Matematyki Stosowanej
57.727.6239.7275.0033.33041.88094.3375.3395.000
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki
52.515.9022.1975.0033.3319.1532.3910052.1983.0375.000
8Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
52.008.3575.0033.3325.4194.45051.6210080.0065.93
9Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
47.73.3526.9475.0080.0040.1719.39036.6787.2980.0028.94
10Politechnika Wrocławska
Wydział Matematyki
44.512.1344.47033.33046.75010063.3990.000
11Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
41.207.8650.0010061.5237.76011.0590.1675.0030.69
12Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
41.02.9322.6850.0066.6727.6116.61023.6888.2280.0042.13
13Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
40.92.095.8175.0010057.5862.08012.1868.1960.000
14Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
38.78.3721.0450.0046.6732.9413.10041.8670.1565.0023.73
15Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
38.68.3714.8275.0066.6767.4134.12020.2755.1345.000
16Uniwersytet Łódzki
Wydział Matematyki i Informatyki
35.26.6933.8450.0033.3321.7421.75032.3259.0455.000
17Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
34.007.8650.0093.3324.0052.8605.8051.5635.0068.09
18Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki
32.01.677.4550.0013.338.0718.05033.5594.5970.000
19Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
30.104.3450.0026.6713.8441.14013.0384.9465.000
20Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
29.1014.3350.0026.67041.9409.9584.4640.000
21Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
28.30.845.2450.0013.33025.0007.4396.6830.0039.12
22Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
27.807.3750.0026.679.80100015.3340.8725.000
23Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
27.4011.2250.0013.336.1739.0905.3145.6820.00100
24Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
26.92.0911.6350.0066.6735.8029.66013.8435.7835.000
25Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
26.104.2650.0026.679.0755.0803.7272.9030.000
25+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-06.3025.0013.335.0847.7602.4735.5015.000
25+Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
-2.0916.8750.0026.678.8520.93015.7442.2725.000
25+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-04.8350.0013.339.1522.40012.7465.2145.000
25+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Matematyki i Informatyki
-013.8450.0013.3314.8421.77014.0251.7130.000

Uwzględnione kierunki: matematykamatematyka stosowana

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna