Uwzględnione kierunki: fizykaastronomia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
10010087.6910080.0062.7216.3610053.9310092.4530.25
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
84.397.9452.7510080.0057.7417.02049.2880.0094.3450.64
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
73.750.9358.3310046.6791.0914.24073.3473.6210018.31
4Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
72.440.2165.1575.0033.3310012.13010061.3586.7963.47
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
59.821.2410075.0080.0061.4016.76023.3055.1558.4917.63
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
53.928.4553.7975.0060.0054.3022.2110021.7639.8347.170
7Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
50.823.0974.3475.0080.0019.747.51035.2138.3152.8317.00
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii
49.320.2117.0575.0010052.6329.97031.2176.0277.360
9Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Fizyki i Astronomii
46.02.0611.2775.0066.6759.81100033.9270.8249.060
10Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Fizyki
41.9013.8375.0033.3312.7369.81034.1264.9943.4076.77
11Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
38.9056.9175.0080.0028.885.32017.4730.7333.9638.70
12Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
35.87.6312.3175.0010041.4117.02012.6548.5552.830
13Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
33.90.417.2050.0093.3317.2614.4906.9661.1847.1791.04
14Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
33.67.6317.9075.0066.6748.489.35013.7449.3235.850
15Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
33.12.2719.5175.0033.3343.5412.33029.5953.0239.620
16Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
32.5012.3150.0080.0041.4614.72013.5334.2332.08100
17Politechnika Poznańska
Wydział Fizyki Technicznej
32.35.1557.2950.0033.338.229.52029.0233.7130.190
18Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
28.38.4514.8750.0046.6723.683.59031.7729.0533.9631.73
19Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
26.47.4214.8750.0066.6725.748.13016.8233.2033.960
20Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
22.23.7118.9450.0026.676.375.7408.6345.9424.530
20+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-0.4114.8750.0026.676.5215.1006.4534.5024.530
20+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-015.9125.0013.333.6513.0901.0814.387.550
20+Uniwersytet Opolski
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
-024.6250.0026.67011.5008.5320.1016.980
20+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
-013.3550.0026.679.9511.2806.0832.0824.530
20+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-1.2425.0950.0013.336.586.1407.6139.3730.190
20+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
-0.6218.4750.0026.677.0527.4107.5027.9715.090

Uwzględnione kierunki: fizykaastronomia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna