Uwzględnione kierunki: chemia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
10010010010023.8175.9340.731001001001000
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii
91.182.2277.3010023.8184.4456.7010093.9586.1494.126.06
3Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
75.642.5388.9575.0010070.7322.0010055.9477.6185.2910.82
4Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
62.625.5243.5275.0071.4377.2624.1710044.0395.6082.359.90
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
62.152.3247.2475.0023.8168.2354.62063.4872.4076.4710.44
6Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii
61.933.5150.9375.0023.8140.6270.73086.9281.5579.418.63
7Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemiczny
54.012.1170.5475.0071.4374.3331.99057.9357.3052.9410.69
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Chemii
53.717.7841.0875.0023.8153.8841.64080.3181.8170.5914.56
9Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
53.216.2457.0475.0047.6232.9553.14060.4567.9267.6515.61
10Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii
52.320.3628.1975.0042.8641.7345.8310040.4377.7664.710.86
11Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
46.38.517.9975.0047.6237.0466.74042.2370.7155.88100
12Uniwersytet Łódzki
Wydział Chemii
46.17.4730.6675.0023.8167.4050.38062.4974.6755.880
13Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
45.37.7322.0575.0071.4347.7954.17030.2788.7570.590
14Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Nowych Technologii i Chemii
45.16.1939.2175.0033.3369.3256.59032.6675.9252.942.45
15Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii
44.92.3238.0075.0023.8160.9260.08045.8472.4661.762.62
15+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-034.3050.0019.057.5348.07013.6756.0438.240
15+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-014.7350.0066.6719.9146.1308.9070.5938.244.32
15+Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
-0.5223.8350.0019.057.3518.27020.8588.1838.240
15+Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii
-5.4112.2375.0023.81100100040.2946.2735.298.26
15+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
-04.9150.009.525.1234.11014.0938.1426.476.34
15+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
-0.2615.3375.0047.6273.8249.03020.3568.3644.121.04

Uwzględnione kierunki: chemia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna