Uwzględnione kierunki: LeśnictwoRolnictwoOgrodnictwoTechnika rolnicza i leśnainżynieria ekologicznaMedycyna roślinAgrobiznes oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
10010053.4466.6793.3367.7158.53095.9891.701000
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
99.390.7410066.6746.6797.8060.5010076.2970.7976.193.51
3Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
95.390.7410010046.6734.0142.23076.2970.7976.198.55
4Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
93.610053.4466.6733.3335.72100095.9891.701000
5Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
92.110053.4466.6733.3354.4942.0910095.9891.701000
6Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
88.190.7410066.6733.3333.7928.73076.2970.7976.1914.17
7Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
86.690.7410066.6733.3325.1529.79076.2970.7976.190
8Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
84.054.2335.9310080.0053.0773.48010076.3071.430
9Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
81.771.9632.8166.6710044.6143.12084.6872.3157.1433.66
10Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
78.670.1173.2966.6746.6761.4439.85062.4170.9366.675.15
11Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
78.370.1173.2966.6733.3349.1546.16062.4170.9366.6730.91
12Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
76.570.1173.2966.6746.6727.7339.52062.4170.9366.678.72
13Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
75.570.1173.2966.6733.3321.8538.37062.4170.9366.6727.47
14Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
68.454.2335.9366.6746.6715.5031.60010076.3071.430
15Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
61.453.7022.1866.6733.3362.9050.54061.8051.3657.1424.34
16Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
61.253.7022.1866.6733.3333.0783.78061.8051.3657.144.16
17Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
59.053.7022.1866.6746.6743.2629.98061.8051.3657.1410.88
18Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
56.94.2323.2466.6780.0010075.45041.8959.6238.1032.17
19Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
54.314.2911.0566.6793.3324.2382.37057.2854.3542.863.81
20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
49.79.2614.2466.6746.6722.9475.25075.5260.8038.108.24
20+Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
-4.236.3166.6780.0047.2325.7506.9115.9614.2915.63
20+Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
-4.236.3110080.0068.8522.7206.9115.9614.2950.94
20+Politechnika Koszalińska
Wydział Mechaniczny
-1.066.9566.6746.6753.0139.3704.7979.7914.29100
20+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
-2.1210.4966.6746.6743.6951.81044.9110047.623.43

Uwzględnione kierunki: LeśnictwoRolnictwoOgrodnictwoTechnika rolnicza i leśnainżynieria ekologicznaMedycyna roślinAgrobiznes oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna