Uwzględnione kierunki: DietetykaTechnologia żywności i żywienie człowiekażywienie człowieka i ocena żywnościBezpieczeństwo żywnościgastronomia i hotelarstwo oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
10076.2214.9110041.1885.5518.83092.3071.8790.489.25
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
99.810034.2310029.4130.2814.07058.9264.3395.2413.33
3Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
97.588.1118.7210058.8269.6715.24072.0351.7766.673.98
4Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
94.010034.2366.6729.4132.6912.94058.9264.3395.2412.59
5Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Wydział Lekarski
89.717.4844.2610010050.2965.91013.7993.291003.26
6Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
88.448.9538.1810029.4173.549.47010046.0966.6713.74
7Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
88.112.5910010041.1872.948.63039.1087.4771.430
8Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
79.72.8040.5710088.2454.9810004.3788.3557.140
9Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
72.543.3623.4210029.4122.3428.5710037.2346.1276.190
10Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
71.443.3623.4210029.4146.6130.27037.2346.1276.190
11Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
70.310.498.5810058.8290.0216.17035.2961.7352.3883.41
12Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
68.525.1731.9910029.4142.1810.56046.3747.9080.9520.00
13Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk o Zdrowiu
67.52.1036.6210088.2433.5017.69011.2386.6057.140
14Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Nauk o Zdrowiu
65.1046.8310023.5380.239.87010.0310057.1425.76
15Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
63.725.1731.9966.6729.4138.5018.67046.3747.9080.9524.34
16Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
63.443.3623.4266.6729.4136.7720.00037.2346.1276.190
17Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
62.9046.8310029.4122.2318.14010.0310057.1435.14
18Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
61.94.2031.1710041.1896.7220.81021.8660.9247.620
19Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Nauk o Zdrowiu
60.0029.6110058.8274.9120.0008.4972.6942.860
20Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
56.6012.4510052.9477.6614.74015.2377.4447.623.63
21Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
53.46.9918.6466.6741.1810014.98018.4466.0847.620
22Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
52.32.8018.7266.6770.5961.2127.87013.8439.4233.3332.17
23Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
51.34.908.5866.6758.8267.3528.32033.6431.0438.1028.63
24Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
50.306.9466.6723.5393.3510.39041.5778.7157.140
25Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
45.52.805.7466.6741.1877.5212.29020.0955.4752.380
26Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
43.05.5915.5966.6741.1826.7419.1408.5156.1242.863.43
27Politechnika Koszalińska
Wydział Mechaniczny
41.007.7666.6741.1832.4514.5406.3330.9314.29100
28Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
39.52.106.2666.6711.766.8927.47019.6631.4933.3399.17
29Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
37.42.106.2666.6741.1814.0427.80019.6631.4933.338.24
30Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
36.85.5915.5966.6711.7631.529.5608.5156.1242.860
30+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-05.7466.6723.537.2932.3504.8353.3323.810
30+Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
-07.6866.6741.1860.3211.9501.9741.3714.290
30+Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
-07.8366.6711.76011.1702.2017.354.765.89

Uwzględnione kierunki: DietetykaTechnologia żywności i żywienie człowiekażywienie człowieka i ocena żywnościBezpieczeństwo żywnościgastronomia i hotelarstwo oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna