Uwzględnione kierunki: architektura krajobrazu

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
10090.7410066.6750.0010060.5010069.6659.7076.19
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
91.510053.4466.6735.7136.53100010077.33100
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
75.354.2335.9310085.7154.2773.48048.0564.3471.43
4Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
72.770.1173.2966.6750.0062.8239.85035.0259.8266.67
5Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
71.470.1173.2966.6750.0060.0027.80035.0259.8266.67
6Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
63.471.9632.8166.6771.4323.7131.07030.6160.9857.14
7Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
60.153.7022.1866.6735.7133.8183.78066.4443.3157.14
8Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
53.32.6521.7610035.7191.5753.121001.2210019.05
9Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
47.914.2911.0566.6710024.7882.37017.5345.8342.86
10Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
40.89.2614.2466.6750.0023.4575.25023.1151.2738.10
11Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
40.22.1210.4966.6750.0044.6851.81013.7484.3347.62
12Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
31.34.236.3166.6785.7148.3025.7503.4113.4614.29
13Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
27.006.8733.3335.7127.4559.6509.5553.6928.57

Uwzględnione kierunki: architektura krajobrazu

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna