Uwzględnione kierunki: Ochrona środowiskaOdnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiTechnologie ochrony środowiskaOdnawialne źródła energii oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii
10064.8660.7610017.2490.8784.9710010083.111006.06
2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
84.064.8628.2475.0055.1767.4082.9910082.6764.1384.620
3Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
73.829.7310075.0024.1457.7468.72042.5376.0976.922.71
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
72.467.5766.7675.0041.3826.9024.6810037.8848.7346.150
5Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
67.910017.1975.0024.14037.3310045.1130.1750.000
6Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
66.910017.1975.0041.3836.0960.43045.1130.1750.000
7Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
66.527.0369.5775.0031.0362.1176.66066.9147.5561.540
8Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
65.351.3567.5275.0017.2470.7025.81051.0547.6850.0010.85
9Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
64.932.4322.1075.0051.7283.1336.2210025.4092.7457.699.90
10Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii
62.727.0315.1475.0031.0344.9068.6710060.4460.8284.620.86
11=Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
62.616.2253.0575.0051.7291.1138.1110042.5343.0853.857.09
11=Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
62.632.4334.4875.0010083.0278.84032.4953.4153.850
13Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
62.556.7642.1450.0024.1466.5049.7510028.9140.9946.150.87
14Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
59.459.4634.3875.0024.1433.7546.50045.0547.2257.690
15Uniwersytet Warszawski
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
58.529.7310000078.39042.5376.0976.920
16Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
58.027.0315.1450.0034.4865.3639.3410060.4460.8284.620
17Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
56.559.4634.3850.0034.4832.9545.39045.0547.2257.690
18Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
56.035.1431.7650.0017.2437.0534.6110051.9747.7369.230
19Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
55.356.7642.1475.0034.4831.8826.50028.9140.9946.154.59
20Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
53.637.8413.0550.0017.2457.2770.71061.9564.4450.006.33
21Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
53.235.1431.7650.0048.2846.0448.13051.9747.7369.230
22Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
50.327.0375.8650.0017.2434.7025.05040.0039.4342.311.00
23Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
50.016.228.2975.0034.4839.85100019.8840.2546.15100
24Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej
49.85.4119.9575.0031.0380.9338.39022.0710030.7745.78
25Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
47.716.2247.5775.0034.4810035.99023.3621.6434.6220.76
26Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
47.654.0530.2450.0051.7230.3335.46024.1128.1334.628.38
27Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
47.116.2247.5775.0034.4835.4579.62023.3621.6434.6215.61
28Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
46.309.6775.0034.4879.4373.48041.6070.5446.151.04
29Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Chemii
43.4022.7675.0017.2465.5590.03034.7841.9942.312.62
30Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
42.9020.7150.0017.2491.0470.28060.2443.2442.310
31Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
42.710.8153.0550.0024.1453.4261.79029.2532.0026.920
32Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
41.127.0327.5750.0017.2433.1219.56052.0824.1623.0848.80
33Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Przyrodniczych
37.8022.7150.006.9064.5091.71033.9140.7026.920
34Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
35.916.228.2950.0048.2816.4867.74019.8840.2546.150.95
35Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
35.8039.9575.0034.4888.9131.2107.2524.2015.380
35+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-028.1450.0013.798.1072.0205.4558.4019.230
35+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-08.2425.006.904.5462.45011.4439.5826.920
35+Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
-09.6750.006.90026.66034.7929.5526.928.36
35+Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
-06.8650.0041.3832.1221.17014.5413.4319.233.89
35+Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
-5.4111.1050.0024.1411.6727.57024.6318.7623.080
35+Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska
-10.8135.1050.0017.2411.1422.47012.1957.0419.230
35+Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
-018.5750.0024.1410.2114.6507.2431.7819.2311.75
35+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-012.4350.0048.2821.4369.12012.1839.2534.624.32
35+Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
-019.9025.0017.2418.2549.06036.3244.7338.461.20
35+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
-5.415.4825.0024.1480.2539.18016.0043.4630.770
35+Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
-5.4113.1450.0017.2439.9435.94048.8623.0938.465.85
35+Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
-10.8128.9550.0017.2414.8531.55030.7839.4842.316.84
35+Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
-10.8128.9550.0024.1418.8532.50030.7839.4842.312.17
35+Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
-016.5750.0024.1429.7142.60023.0241.4234.620.85
35+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
-08.9050.0017.2445.0859.89033.4624.3626.921.30
35+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Biologicznych
-010.2950.0013.7925.8061.21052.3740.2430.7735.63

Uwzględnione kierunki: Ochrona środowiskaOdnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiTechnologie ochrony środowiskaOdnawialne źródła energii oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

**) studia współtworzone i prowadzone przez 7 wydziałów uczelni

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna