Uwzględnione kierunki: geografiageologiageoinformacjaoceanografia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
1001001001002525.6364.79082.6410010021.32
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
95.210010066.672569.5943.76082.641001000
3Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
88.991.2653.6610010094.0196.85039.4674.7066.677.91
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
73.590.2924.421005038.8331.8210044.2556.1153.850
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
64.839.8155.811006031.8835.7010053.6936.8841.030
6Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk o Ziemi
62.632.0460.46100504592.25038.7651.1543.590
7Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
58.945.6339.1966.675039.0665.67053.7661.7653.850
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
55.214.5611.8266.672561.8050.46010082.0448.7246.28
9Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
50.726.2140.8466.672577.6534.72034.4872.3448.720
10Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
49.019.4214.4766.675077.4656.9210027.0848.1935.900
11Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
42.107.9566.677025.4010006.7261.8430.7783.20
12Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
42.09.716.3266.672510033.8810034.5837.8233.330
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
40.918.4523.7266.672533.3942.61012.4836.2130.77100
14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
37.518.4523.7266.675037.8956.11012.4836.2130.770
15Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
35.05.8317.1266.673533.5271.63034.4331.9925.640
15+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-4.8511.7533.33105.3890.3504.8329.8112.820
15+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
-10.687.4533.333595.1156.68014.3152.9228.210

Uwzględnione kierunki: geografiageologiageoinformacjaoceanografia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna