Uwzględnione kierunki: biologiamikrobiologiabioinformatyka oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
10072.2010075.0024.1462.4064.48087.4672.0189.197.61
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
97.910032.5210058.6272.06100051.1064.121004.66
3Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
94.710032.5210041.3877.4976.19051.1064.121006.74
4Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
91.810032.5275.0068.9785.7262.81051.1064.121001.15
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
78.361.0012.9975.0031.0372.8799.4010039.1954.6578.380
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
77.861.0012.9975.0055.1772.8477.8610039.1954.6578.380
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
61.717.7617.1175.0010089.7173.97040.3455.0464.860
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
60.331.2723.8375.0024.1436.4743.63093.3145.5456.760
9Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
59.84.6359.6175.0024.1424.9932.58083.8260.2959.465.97
10Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
57.48.8842.5075.0051.7255.5776.15019.4469.2859.460
11Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Biologii i Biotechnologii
57.15.024.0575.0024.1410068.1210078.9329.8240.540
12Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
56.28.8842.5075.0031.0367.1271.92019.4469.2859.460
13Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii
55.829.346.7275.0041.3860.9877.86042.9446.8564.860
14Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
54.311.5822.8675.0024.1416.7040.35010044.1872.970
15Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
51.829.346.7275.0034.4865.0541.86042.9446.8564.860
16Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
51.04.637.2450.0017.2461.8866.34092.8352.0859.4617.76
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
49.05.7912.9950.0034.4887.6592.80043.2244.2751.3511.39
18Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
44.91.165.0975.0034.4885.8468.94032.8550.8640.542.93
19Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
43.35.7916.5275.0017.2425.9128.88059.8928.8640.5451.63
20Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Biologicznych
40.306.2050.0013.7927.8857.43042.9639.9529.73100
21Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Przyrodniczych
40.2012.9250.006.9069.7086.04042.1445.6324.320
22Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
39.83.099.0150.0017.2498.3865.93042.8532.2532.430
23Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
39.00.775.6850.0024.1432.1039.97020.8810043.242.40
24Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
37.36.1812.3350.0017.2452.3628.27060.6330.4040.543.68
25Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
36.1018.6050.0041.3873.4858.21015.5023.7627.0322.47
26Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
35.60.394.5750.0034.4880.8559.16019.3231.9137.8420.00
27Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
33.22.7027.6850.0017.2443.1633.72025.0220.6332.4316.42
28Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
31.12.7027.6850.0024.1431.7823.13025.0220.6332.437.60
29Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
30.01.545.0950.0048.2823.1664.85010.1428.4227.0312.11
30Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
29.70.394.5750.0024.1410.4669.29019.3231.9137.848.33
30+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-013.7150.0013.798.7667.5706.2826.5716.220
30+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-03.3925.006.904.9058.5904.8032.8018.920
30+Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
-011.8125.0017.2419.7246.03029.1835.4737.843.37
30+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
-2.323.4625.0024.1486.7336.75014.6931.2324.320

Uwzględnione kierunki: biologiamikrobiologiabioinformatyka oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna