Uwzględnione kierunki: biotechnologia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
5%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
10010096.4810058.6228.6847.87090.7569.2795.454.66
2Uniwersytet Gdański
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
86.259.4056.6675.0017.2410023.2010010090.8872.730
3Uniwersytet Wrocławski
Wydział Biotechnologii
74.839.8510010034.4842.4525.77056.9268.1568.184.40
4Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
72.290.2322.7875.0024.1424.8330.87039.041001007.61
5Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
59.136.0968.4875.0034.4843.0116.17024.2154.4450.0058.27
6Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
57.942.1134.3375.0051.7235.7516.2710011.2857.9150.0027.78
7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
57.537.5920.2475.0055.1728.9937.2710020.4162.9877.270
8Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
54.140.6072.2775.0034.4833.2915.24011.8646.3554.552.78
9Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
52.125.5614.4975.0072.4132.7314.8110014.2359.4663.6430.37
10Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
52.040.6072.2750.0051.7213.0515.93011.8646.3554.5523.51
11Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
51.936.0935.4450.0048.2819.8021.62025.7088.5881.820
12Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
51.818.0542.0450.0024.1428.6022.3510040.3662.5468.182.45
13Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
50.918.0519.9775.0010035.7035.41013.9588.2372.730
14Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Biologii i Biotechnologii
49.325.5613.5175.0024.1439.8032.6110031.8150.7554.550
15Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
48.83.0167.6375.0051.7239.1817.121003.0936.3036.3619.90
16=Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
47.83.0167.6375.0068.9730.5714.811003.0936.3036.360
16=Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny
47.818.8027.2875.0058.6253.1022.58013.7769.4545.4538.10
16=Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
47.815.0416.4575.0051.7226.2610006.3872.6363.640
19Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
44.87.5216.4575.0017.2416.4729.47056.9584.2663.644.95
20Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemiczny
42.83.0167.6375.0051.7234.4021.5303.0936.3036.3630.00
21Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
41.909.9975.006.905.2722.96062.9179.7263.6439.58
22Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
40.422.5643.6075.0017.2435.149.4704.9647.2540.919.60
23Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
39.87.526.3375.0031.0326.7134.43019.3885.3268.180
24Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
38.47.5223.7675.0034.4824.2821.70018.0961.9459.091.78
25Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
36.53.0120.5975.0034.4838.2926.26012.8958.0859.090
26Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
36.422.5643.6050.0024.1417.9714.7204.9647.2540.913.60
27Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
36.022.5643.6050.0017.2420.8413.5304.9647.2540.913.68
28Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
35.922.5643.6050.0024.148.1114.6004.9647.2540.916.09
29Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
35.27.5216.5850.0034.4834.8844.42015.5458.3545.4511.39
30Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
32.73.0120.5950.0017.2424.6331.76012.8958.0859.0917.76
31Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
31.8034.4650.0024.1422.9727.7503.1275.7318.180
32Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
31.77.528.0375.0017.2420.1510.56037.2439.2640.9113.97
33Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Biologicznych
31.6019.9750.0013.7911.1027.49018.9636.9227.27100
34Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
31.39.0216.5850.0017.2439.1531.56019.3048.4236.360
35Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Przyrodniczych
29.43.0110.9750.006.9027.7441.1909.4376.1022.730
35+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-09.9950.0013.793.4832.3502.1037.2022.730
35+Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
-023.7650.0041.3813.819.5101.3915.949.0910.92
35+Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
-028.2750.0031.0329.7318.4004.8818.2218.1835.19
35+Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Chemiczny
-024.6150.0024.1424.5514.7803.8147.0322.7347.72
35+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-027.2850.0048.289.2231.0403.8027.1822.7312.11
35+Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
-018.1525.0017.247.8522.03011.0626.6531.823.37
35+Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
-3.019.0150.0024.146.7127.8007.8029.8027.275.76
35+Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
-1.508.0350.0024.144.1633.17020.5645.8436.368.33

Uwzględnione kierunki: biotechnologia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna