Uwzględnione kierunki: TurystykaTurystyka i rekreacjaUsługi Rekreacyjne i Relaksacyjne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
10010010066.6735.7153.4939.20045.3837.4377.78
2Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
78.877.2715.8166.6714.2925.4042.42010047.13100
3Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
75.860.6141.0766.6735.7173.2028.96036.5352.30100
4Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
65.73.0329.4766.6771.4358.7440.161009.0980.0377.78
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
64.418.1839.7510071.4323.7731.821001.9343.5922.22
6Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Wydział Turystyki i Rekreacji
62.831.8246.2166.6714.29019.41078.0963.6566.67
7Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
56.6030.7810050.00054.011005.9355.6633.33
8Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
54.73.0329.4766.6750.0020.5171.6309.0980.0377.78
9Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
54.29.0915.4210085.7119.5135.701000.5823.0811.11
10Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
49.415.1526.9010050.0011.2162.2202.9728.8522.22
11Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
47.607.7166.6710015.5410005.5521.5733.33
12Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
44.4025.7166.6735.7147.5234.7202.1284.6233.33
13Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
42.79.0914.1766.6735.7134.7819.6900.7810022.22
14Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
42.33.0329.4766.6714.29027.9909.0980.0377.78
15Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
41.8012.9266.6785.7149.3289.770000
15+Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-3.0315.3633.3314.2934.8611.970000
15+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
-020.5033.3314.293.2990.350000
15+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
-017.9333.3314.2916.4120.710000
15+Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
-042.3866.6728.571008.6306.2917.3111.11
15+Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
-05.2766.6735.7114.4631.000000
15+Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
-019.1810085.7135.9819.1100.4400
15+Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
-012.8510035.7139.0246.840000
15+Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
-017.9366.6735.7120.4342.6104.2436.9222.22
15+Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
-025.7766.6735.7137.8350.46011.2522.0333.33
15+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
-012.8533.3350.0058.2156.6801.3740.3811.11
15+Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
-018.0066.6750.0021.3335.6701.3446.1522.22
15+Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
-012.7966.6750.0035.5637.0402.3046.1511.11
15+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
-06.4666.6714.2903.720000
15+Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
-02.6466.6714.29046.3902.3678.4633.33

Uwzględnione kierunki: TurystykaTurystyka i rekreacjaUsługi Rekreacyjne i Relaksacyjne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna