Uwzględnione kierunki: Sportwychowanie fizyczne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
15%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
10090.9110050.0071.4310094.6510055.73100
2Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
95.210065.4210071.4350.3492.4065.8146.7777.78
3Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego
93.657.5897.4610071.4386.9167.5378.9945.27100
4Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Nauk o Sporcie
85.210065.4210028.57075.8565.8146.7777.78
5Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (Filia)
84.157.5897.4610028.575.5879.7278.9945.27100
6Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
82.477.2710.3410010045.7490.7346.4658.89100
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
81.260.6126.8710071.4368.8968.2773.1465.35100
8Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
72.877.2710.3410028.5723.9010046.4658.89100
9Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
57.63.0319.2810028.57065.9875.5710077.78
10Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Wydział Wychowania Fizycznego
51.231.8230.23071.4342.4561.1663.0179.5366.67
10+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-05.0510071.4311.5471.7623.3626.9533.33

Uwzględnione kierunki: Sportwychowanie fizyczne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna