Uwzględnione kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
PKA wyróż- niająca
5%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
1Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki
10072.2210010046.6772.9430.78098.3571.0080.56
2Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
96.277.7842.3610060.0030.4351.8010068.5085.99100
3Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
91.810028.3610046.6796.7274.19046.9882.9663.89
4Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Nauk o Zdrowiu
79.344.4443.2010066.6774.9171.32030.9710058.33
5Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Nauk o Zdrowiu
72.416.6758.7710010033.5063.07039.1664.2580.56
6Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Nauk o Zdrowiu
68.416.6743.9010026.6780.2335.20010056.9872.22
7Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
64.122.2222.9266.6746.6774.2334.42073.4187.9186.11
8Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
58.627.7814.1810060.0077.6652.54034.1048.7352.78
9Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
57.522.2220.2566.6766.6774.3360.39048.9050.0158.33
10Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
47.65.5614.1866.6746.6710053.41050.7830.4755.56
11Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
37.704.1766.6746.6777.5243.81018.9241.7347.22
12Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
36.6010.1266.6733.3336.7771.32028.2233.9633.33
13Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
35.727.788.1133.3313.334.0910001.2060.868.33
14Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
29.2011.4866.6713.3331.5234.0808.3550.7522.22
15Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
27.708.1566.6733.3315.2233.6909.1337.0422.22
15+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-09.47013.3311.1744.4302.2511.795.56
15+Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Rehabilitacji
-014.9166.6713.3333.9443.1209.3123.1116.67

Uwzględnione kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna