Uwzględnione kierunki: kierunek lekarsko-dentystycznyhigiena stomatologicznatechniki dentystyczne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
6%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
Egzamin zawodowy
10%
Patenty i prawa ochronne
3%
1Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
10073.0810066.6729.4170.9127.2910071.7174.2983.310
2Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Wydział Lekarski
98.088.4642.5310010052.0865.917.7781.2410094.0319.07
3Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski
95.410047.6710088.2465.4032.6315.2667.8080.0088.415.06
4Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
92.088.4643.0910088.2456.9310010.2853.1657.1479.630
5Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
80.153.8551.4466.6741.1823.4938.1264.8857.2274.2994.1924.80
6Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
74.115.3845.0510088.2450.9261.287.2810057.1492.340
7Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
72.515.3824.9810088.2484.6838.7714.3194.5688.5782.8952.81
8Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski
71.87.6949.3910088.2452.8648.067.6286.4065.711000
9Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
64.357.697.4566.6741.1839.8058.3521.1652.2557.1487.080
10Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
60.523.0813.8466.6788.2410042.3414.7529.1654.2981.38100

Uwzględnione kierunki: kierunek lekarsko-dentystycznyhigiena stomatologicznatechniki dentystyczne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna