Uwzględnione kierunki: kierunek lekarski

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
6%
Nadane stopnie naukowe
3%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
Egzamin zawodowy
10%
Patenty i prawa ochronne
3%
1=Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Wydział Lekarski
10010045.5910010049.0410048.8493.2910089.8619.07
1=Warszawski Uniwersytet Medyczny
I Wydział Lekarski
10076.9410010070.5944.9681.2860.4978.0798.1593.390
3Warszawski Uniwersytet Medyczny
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
90.376.9410066.6741.1810022.7360.4978.0798.1593.390
4Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski
77.423.7959.2710088.2461.5949.5054.9078.5010093.245.06
5Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski
76.934.4033.5810088.2449.7772.9247.5510085.1993.190
6Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski I
75.649.9420.0610058.8236.4766.1580.3767.9183.3392.760
7Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
73.815.8649.2610088.2447.9592.9738.4291.2166.6794.180
8Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Lekarski
73.020.2544.3266.6758.8249.0443.5710081.9494.4490.5145.36
9Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
72.216.4025.7810088.2479.7558.8253.0288.1598.1586.7352.81
10Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski w Katowicach
68.816.4025.7810058.8286.2039.9353.0288.1598.1594.3934.58
11Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Wojskowo-Lekarski
68.523.7959.2766.6758.8248.4330.2454.9078.5010083.4334.13
12Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
60.010.8218.5510058.8249.7384.9931.5547.5757.4188.9375.11
13Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
59.56.3215.7710058.8244.2047.2171.4172.6364.8185.930
14Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
58.810.8218.5566.6788.2494.1764.2431.5547.5757.4188.93100
15Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
53.59.115.1510058.8278.1539.8561.2651.4746.3080.000
16Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
50.14.0711.4466.6729.4135.8630.3598.0544.0633.331000

Uwzględnione kierunki: kierunek lekarski

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna