Uwzględnione kierunki: farmacja

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
7%
Publi- kacje
10%
Cyt.
10%
h-index
5%
Patenty i prawa ochronne
5%
1=Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny
10010051.7675.0050.0070.4794.0497.4287.8910031.10
1=Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
10074.8310075.0050.0092.7910094.2974.4889.190
3Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
82.852.6625.2610010075.4562.7567.7010064.860
4Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
79.558.9025.4110050.0064.3992.4983.8880.8464.860
5Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
77.633.2666.0075.0050.0034.2257.3191.9858.9378.3895.84
6Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Farmaceutyczny
74.440.1942.2675.0050.0037.4762.1710078.5394.598.53
7Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
73.153.3530.6375.0050.0010073.3980.8756.8670.270
8Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
72.024.9427.8775.0010078.2168.5660.7983.4383.786.95
9Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
67.638.1124.5075.0050.0049.9371.5175.9938.4364.86100
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Farmaceutyczny
46.76.9310.6675.0040.0026.9557.9734.1445.8448.6598.12

Uwzględnione kierunki: farmacja

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna