Uwzględnione kierunki: teologiareligioznawstwo oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Teologii
1001001007525.9391.0344.86013.3233.8633.33
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
74.322.7521.317510031.6222.65033.6787.15100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny
68.538.3212.517518.5247.5529.74010042.7866.67
4Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Teologiczny
67.582.047.677518.5210019.59019.6436.3633.33
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
62.922.7557.7110037.0467.4224.79024.8615.9622.22
6Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny
62.752.1037.085025.9329.7350.6610013.7336.3622.22
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Teologiczny
56.822.7557.717518.5270.5530.43024.8615.9622.22
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny
43.440.1210.875018.5227.5623.24028.2223.1422.22
9Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny
4349.1010.505018.5258.6428.1902.0312.1211.11
10Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Teologiczny
41.3045.575018.5262.7178.950000
11Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
403.598.867533.3337.1620.70026.6228.3844.44
12Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
39.649.1010.50757.41023.5902.0312.1211.11
13Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
36.81.206.855044.4427.5410.6303.0710011.11
14=Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja św. Jana Chrzciciela
31.34.7937.98018.524.371000000
14=Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Teologii
31.35.993.657518.5229.8627.13022.467.6611.11
15+Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum
-4.7937.98018.5247.7836.590000
15+Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
-34.738.86018.5216.0150.030000
15+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Teologiczny
-3.597.675018.5214.5325.98018.9833.3322.22

Uwzględnione kierunki: teologiareligioznawstwo oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna