Uwzględnione kierunki: kulturoznawstwoeuropeistykaetnologia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Historyczny
10010097.4375.0083.3338.0438.5803.8435.1190.91
2Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
99.610097.4375.0090.0027.1534.9903.8435.1190.91
3Uniwersytet Jagielloński
Wydział Polonistyki
97.910097.4310040.0037.8143.5403.8435.1190.91
4Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
97.372.1310010010026.8345.1805.8322.5090.91
5Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
94.910097.4375.0066.6716.1913.711003.8435.1190.91
6Uniwersytet Warszawski
Wydział "Artes Liberales"
89.472.1310075.0023.3364.0577.6105.8322.5090.91
7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny
86.893.4434.7010090.0039.3244.7105.5924.7872.73
8Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
86.010097.4350.0023.3320.8022.891003.8435.1190.91
9Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filologiczny
85.110097.4350.0033.339.7332.2203.8435.1190.91
10Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
83.872.1310075.0046.6729.6715.561005.8322.5090.91
11Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
83.672.1310075.0050.0030.4730.7105.8322.5090.91
12Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
81.272.1310075.0033.3320.6037.0405.8322.5090.91
13Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
80.993.4434.7075.0083.3325.9625.591005.5924.7872.73
14Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii
80.172.1310050.0046.6748.3327.7605.8322.5090.91
15Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
79.472.1310075.0033.3316.9327.4805.8322.5090.91
16Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
76.093.4434.7010040.0024.3433.3605.5924.7872.73
17SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
73.227.0520.7850.0030.001006.7910010095.21100
18Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
65.739.3445.8210080.0025.0125.9105.0927.4454.55
19Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
57.454.9220.3050.0056.6734.4763.1202.1718.7045.45
20Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
57.239.3445.8250.0050.0038.9424.521005.0927.4454.55
21Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
54.054.9220.3075.0040.0021.2419.401002.1718.7045.45
22Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
52.411.4820.3075.0016.6737.931001002.0532.5045.45
23Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
50.154.9220.3050.0050.0023.8428.5702.1718.7045.45
24Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
49.230.3316.9175.0066.6742.8831.6601.3917.9236.36
25Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
48.00.8214.3450.0046.6753.1744.0804.5110063.64
26Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych
43.79.8424.5875.0050.0034.9943.2904.3718.0236.36
27Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
43.311.4820.3050.0066.6729.2541.5402.0532.5045.45
28Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
42.59.8438.0950.0056.6757.4420.6405.3325.0027.27
29Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
40.954.9220.3050.006.67024.4402.1718.7045.45
30Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Humanistyczny
38.33.2839.7950.006.67033.30010.4063.4654.55
31Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
37.79.8424.5875.0033.3324.2627.2304.3718.0236.36
32Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
36.97.3816.0975.0030.0031.9131.9804.7020.5245.45
33Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
35.46.5629.6750.0056.6728.1640.0701.472.089.09
34Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
34.37.3816.0950.0053.3313.8526.1204.7020.5245.45
35Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
33.2022.0050.0033.3323.0822.3502.3545.9745.45
35+Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
-7.385.9150.0013.339.3544.2200.1400
35+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
-015.2750.0030.003.3431.9400.0700
35+Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
-016.0350.006.675.2720.0702.512.789.09
35+Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
-9.8438.0950.0016.675.5416.9305.3325.0027.27
35+Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
-010.1850.0046.676.9723.3201.9650.0027.27
35+Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
-6.5629.6750.0040.0010.6543.9801.472.089.09
35+Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
-9.8424.5850.0016.6741.5911.1304.3718.0236.36
35+Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
-015.2750.0040.0023.2931.2302.5017.5018.18
35+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
-09.2550.0033.3332.1822.3603.5814.3927.27
35+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
-09.2550.0046.6718.5520.5603.5814.3927.27
35+Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
-30.3316.9150.006.6711.0225.0101.3917.9236.36
35+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
-3.2811.8250.0013.3311.3025.7601.6935.2318.18
35+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
-3.2811.8275.0023.339.8938.4801.6935.2318.18
35+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
-011.0050.0036.6711.9947.0401.678.8218.18

Uwzględnione kierunki: kulturoznawstwoeuropeistykaetnologia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna