Uwzględnione kierunki: historiaarcheologia oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
Publi- kacje
12%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Historyczny
10010010075.0083.3345.3321.7098.8166.30100
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
95.779.1496.5310010031.9825.4210039.1090.91
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny
84.475.3451.8110090.0046.8625.1570.2371.2290.91
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
68.946.2181.9910080.0029.8114.5834.7749.7054.55
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych
52.028.9718.0175.0050.0041.6924.3651.0868.0663.64
6Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
45.413.626.6575.0030.0038.0217.9968.0673.3763.64
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
41.68.2829.2350.0056.6741.0835.5137.2939.2245.45
8Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
35.61.3838.7150.0066.6747.0611.3513.3436.2136.36
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
35.05.5217.2250.0066.6734.8523.379.0354.3645.45
10Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
34.26.7211.8650.0056.6768.4411.6123.3749.4627.27
11Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
33.24.3112.8050.0046.6763.3624.809.9463.1927.27
12Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wydział Historyczny
31.73.458.5406.671001009.8965.639.09
13Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
31.24.3110.2750.0040.0028.189.247.4891.0045.45
14Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
31.1017.8650.0046.678.3013.125.5210027.27
15Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
28.911.5519.6050.0056.6733.5522.557.589.2518.18
15+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
-0.3412.0150.0030.003.9917.970.2000
15+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
-015.3350.0013.332.3226.352.9600
15+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
-2.598.3950.0030.0020.9525.736.4153.8527.27
15+Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
-2.0715.3350.0036.6713.3511.634.0632.2418.18
15+Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
-1.389.1850.0016.677.2154.16000
15+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
-04.2750.0023.334.2315.161.577.299.09
15+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
-4.3110.1250.0046.6722.1111.5718.6426.7727.27
15+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
-1.035.8675.0023.3311.7921.6515.8818.239.09
15+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
-2.075.0650.0046.6720.3520.707.2056.4527.27
15+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
-2.595.8650.0036.6714.2926.462.8529.1718.18

Uwzględnione kierunki: historiaarcheologia oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna