Uwzględnione kierunki: filozofia

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
10010075.7475.0010046.9022.22054.6580.64100
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii i Socjologii
95.895.2010075.0037.0439.3625.39010039.8588.89
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
68.540.9641.5175.0092.5944.8516.2510038.9941.5777.78
4Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
59.039.1122.5475.0018.5265.5363.4910040.4837.7644.44
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
57.930.2631.6710037.0410024.32064.3715.5222.22
6Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
53.219.5645.0850.0055.5667.2615.5710023.7751.8255.56
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
44.119.1928.1050.0062.9659.5440.07022.4016.9822.22
8Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
41.716.6120.9775.0037.0457.8419.25020.6239.3433.33
9Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
41.03.6915.6975.0025.9317.0824.43090.5713.0844.44
10Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
40.22.2113.4150.0051.8591.8527.99014.3257.2744.44
11Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
38.58.1223.2650.0074.0768.2312.81011.9424.7633.33
12Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
38.110.3310.5675.0018.5271.4810002.1600
13Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
32.912.1820.5450.0051.8532.0513.0508.0733.0422.22
14Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
32.21.485.8550.0044.4440.8510.4304.0710011.11
15Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
31.79.5920.5450.0044.4418.4027.92023.068.7722.22
15+Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
-4.8011.4150.0014.8116.1528.080000
15+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
-014.6950.0033.335.7820.2802.3927.2722.22
15+Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
-0.7413.69018.5223.7549.080000
15+Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
-6.2714.6950.0059.2627.8215.19013.4424.5522.22
15+Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
-4.8012.1350.0040.7419.3613.1208.5920.4522.22
15+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
-0.7417.9750.0051.8529.5023.3607.6711.4522.22
15+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
-1.114.2850.0040.7420.7129.8704.903.4111.11

Uwzględnione kierunki: filozofia

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna