Uwzględnione kierunki: filologie obcelingwistyka stosowana oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii
10010096.4450.0056.0048.3359.03022.9520.8290.91
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
98.810096.4475.0040.0016.9358.42022.9520.8290.91
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
92.891.0263.5710048.0024.3470.9209.4225.2072.73
4Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filologiczny
92.679.8010050.0040.009.7368.49017.5440.47100
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Anglistyki
88.991.0263.5775.0040.0040.0651.691009.4225.2072.73
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Neofilologii
84.291.0263.5750.0040.0020.3157.881009.4225.2072.73
7Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
72.553.3720.7175.0010025.2044.231004.9933.7254.55
8SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
71.85.9921.4550.0036.0010014.44100100100100
9Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
59.034.4113.0075.0080.0042.8867.3004.2912.9136.36
10Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
53.98.7316.6150.0080.0029.2588.3103.7540.0745.45
11Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
49.930.6712.7550.0060.0023.8460.7306.0520.8945.45
12Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
49.615.7135.7975.0040.0024.2657.8909.0317.3527.27
13Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
49.518.4528.9250.0064.0013.8555.5304.5127.7345.45
14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
49.427.6810.2350.0068.0028.1685.1902.977.1518.18
15Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
37.86.988.6050.0040.0023.0847.5103.4040.1645.45
16Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
37.704.4550.0056.0017.0778.2203.3021.0227.27
17Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
36.71.507.8750.0036.0017.5897.2202.2111.3618.18
18Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny
36.14.745.0550.0028.0025.0368.3302.5139.4527.27
19Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
35.53.247.3250.0048.0023.2966.4006.2513.3918.18
20Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
35.41.504.0650.0044.0011.9910002.324.319.09
21Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
33.62.499.8950.0056.006.9749.5903.6120.8218.18
22Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
33.52.9932.8750.0020.005.5436.00012.0121.6927.27
23Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
32.50.5013.4050.0016.001.9499.5600.8510.419.09
24Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
31.903.8150.0040.0032.1847.55010.1317.7427.27
25Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
27.8010.9250.0036.003.3467.9100.1000
26Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
24.9011.3350.0028.003.5557.2700.0900
27Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
24.31.505.6450.0016.0011.3054.7605.303.479.09
28Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
22.306.4250.008.00052.2903.5512.499.09
29Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
21.309.2050.0020.007.5144.2600.0600
30Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
20.403.1275.008.007.5914.221000.3700
30+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-08.2608.004.6757.3100.1600
30+Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
-00.6950.008.00051.150000
30+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
-02.8750.008.0005.3100.0500
30+Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wydział Neofilologii
-2.003.2108.007.5438.21100000
30+Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
-01.4950.008.00035.0402.6226.779.09

Uwzględnione kierunki: filologie obcelingwistyka stosowana oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna