Uwzględnione kierunki: filologia polska oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Uniwersytet Jagielloński
Wydział Polonistyki
10010010010048.0088.1892.58081.17100100
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
80.071.8485.5275.0060.0071.0765.29010040.6472.73
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
75.989.3248.6010048.0056.7570.92069.9551.8663.64
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
61.843.2037.7175.0010058.7644.2310012.3189.0254.55
5Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
49.139.8112.2275.0080.0010067.30012.2623.9427.27
6Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
45.06.319.6850.0080.0068.2088.3109.8985.1045.45
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
38.514.0822.9875.0040.0056.5757.89022.5331.6427.27
8Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
38.417.9610.7650.0068.0065.6685.1908.4824.2718.18
9Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
38.015.0524.5750.0064.0032.2955.53013.3146.5036.36
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
36.87.5214.3550.0060.0055.6060.73015.1247.3845.45
11Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny
32.70.977.8450.0028.0058.3868.3306.5489.4918.18
12=Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
30.95.3432.5450.0020.0012.9236.00023.5565.6327.27
12=Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
30.90.9716.7350.0048.0054.3266.40015.5122.4818.18
14Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
30.37.287.3050.0040.0053.8247.5107.9762.1318.18
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
29.44.859.9750.0056.0039.8278.2208.888.229.09
15+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
-013.8108.0010.9057.3100.4400
15+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
-09.4350.0036.007.8067.9101.0700
15+Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
-010.7650.0016.004.5399.5602.2532.229.09
15+Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
-016.7350.008.00052.2908.6030.989.09
15+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
-0.2411.5650.0036.0041.0097.2205.8712.089.09
15+Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
-0.734.9250.0056.0016.2549.5909.6621.6118.18
15+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
-013.0250.0028.008.2857.2700.4300
15+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
-2.435.7150.0040.0075.0547.55012.0040.2718.18
15+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
-3.409.3050.0016.0026.3654.76012.576.539.09
15+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
-1.704.9250.0044.0027.9610006.082.789.09

Uwzględnione kierunki: filologia polska oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna