Uwzględnione kierunki: zarządzanieanalityka gospodarczamarketing i komunikacja rynkowa oraz kierunki pokrewne

Metodologia
Rozwiń tabelę
2016Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
20%
Prefe- rencje praco- dawców
15%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie naukowe
5%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
10%
PKA wyróż- niająca
2%
Publi- kacje
10%
Cyt.
8%
h-index
5%
1Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10010010010010026.4876.291004.1115.3040.00
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
75.356.5285.3388.2418.0010.6327.7910066.9624.8573.33
3Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
61.037.8978.0688.2438.004.5344.451007.9617.9033.33
4=Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
56.78.0739.3658.828.0037.5849.72054.21100100
4=Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
56.765.2215.9088.2430.0028.0744.3010011.7619.0333.33
6Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
52.531.0632.0188.2420.0026.1358.771007.1230.8646.67
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
52.011.8038.4088.248.0012.0255.01032.9267.5473.33
8Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
49.846.5818.0988.2410.0020.1687.5004.5711.4333.33
9Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
49.146.5818.0988.2430.0016.3344.881004.5711.4333.33
10Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
48.726.7132.4688.2440.0016.1138.1510015.7612.0033.33
11Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
48.013.6620.1458.8210.0015.0038.33010035.7966.67
12Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii
47.931.0632.0188.2414.0023.9053.9707.1230.8646.67
13Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
47.146.5818.0988.2424.0045.3542.4604.5711.4333.33
14Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
44.947.2023.2588.2424.0018.5935.69010.246.9620.00
15Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
43.413.6630.6188.2424.0021.1453.981005.4012.8233.33
16=Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
43.28.0719.1088.2424.0032.5863.7002.5159.3326.67
16=Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
43.26.2121.9358.8230.0038.7568.2110018.6625.2640.00
18Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
42.79.3224.1788.2420.0039.4737.12018.4135.8660.00
19Politechnika Wrocławska
Wydział Informatyki i Zarządzania
40.66.8317.3858.8220.0011.9145.98035.2849.7573.33
20Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
40.31.8635.6458.824.002.0641.43070.6125.5553.33
21Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
38.99.3215.0688.2424.0024.4285.8003.267.5220.00
22=Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
38.817.3916.8658.8232.0013.7872.6602.6825.6933.33
22=Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
38.89.3224.1788.2410.0032.7323.53018.4135.8660.00
24Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
38.613.6630.6188.2414.0025.0527.981005.4012.8233.33
25Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
35.99.3215.0658.8220.0030.3575.031003.267.5220.00
26=Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
34.917.3916.8688.2410.0020.9233.9002.6825.6933.33
26=Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Prawa i Administracji
34.90.6214.1488.2410.0046.3434.68015.2332.2146.67
28Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
34.617.3916.8658.8224.0027.1744.6602.6825.6933.33
29Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
34.44.9723.2558.8224.0027.4631.3110014.0319.6633.33
30Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania
33.83.1115.0258.8214.0010.0875.9709.6428.6440.00
31Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
33.04.359.9958.8214.007.0787.8301.0942.2113.33
32Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
32.717.3916.8658.8210.0026.5945.2402.6825.6933.33
33Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
31.8029.6958.8218.003.3388.8600.537.246.67
34Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
30.79.3215.0658.8228.0018.4657.1903.267.5220.00
35Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
30.44.9723.2558.8210.0041.3930.95014.0319.6633.33
35+Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
-1.2425.5729.414.0018.0122.3500.6700
35+Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
-1.245.9158.8210.008.4557.6300.7818.096.67
35+Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
-014.6388.2414.0010034.760000
35+Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
-0.622.2829.414.008.4838.690000
35+Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
-0.6210.9558.8210.007.4757.9207.1434.7440.00
35+Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
-3.1111.9558.8220.0027.8733.96011.3025.0533.33
35+Społeczna Akademia Nauk
Wydział Zarządzania
-05.8788.244.0017.6736.3500.6500
35+Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
-7.4531.9758.8210.0017.9736.7803.378.4413.33
35+Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
-016.3858.824.0010.6035.8501.1115.076.67
35+Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
-1.8620.9858.8214.0010.2121.31013.4036.4646.67
35+Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
-0.6228.7758.824.003.9141.7200.761.296.67
35+Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
-0.6228.7758.8222.0011.1557.5000.761.296.67
35+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
-010.5358.8224.0023.5345.6902.0126.3126.67
35+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
-1.2415.9458.8210.0036.1433.0305.989.4413.33
35+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
-2.4824.2258.8210.003.7941.17014.0316.0226.67
35+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
-018.7058.824.00035.44016.6236.1826.67
35+Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wydział Cybernetyki
-019.6258.8214.003.1460.3501.9218.096.67
35+Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
-2.487.3158.824.0006.9400.3100
35+Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
-1.8610.9188.244.007.5518.601002.224.526.67
35+Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
Wydział Zarządzania
-03.6858.824.00010000.6836.186.67
35+Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
-3.119.9958.824.00086.6704.7522.6120.00

Uwzględnione kierunki: zarządzanieanalityka gospodarczamarketing i komunikacja rynkowa oraz kierunki pokrewne

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

*) W związku z użyciem w pierwszej wersji Rankingu Kierunków Studiów niepełnych danych dotyczących liczby uzyskanych przez jednostki stopni naukowych, w skorygowanej wersji rankingu opublikowanej w dniu 29.06.2016, kryterium oparte na tych danych zostało usunięte, bez rozdzielania punktów procentowych na inne kryteria. Dodatkowej weryfikacji poddano również inne dane użyte w rankingu. Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna